Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-28

SUSB-ME: Styret i Surnadal Sparebank har fremmet forslag om garantert fortrinnsrettsemisjon

Styret i Surnadal Sparebank besluttet i møte den 28. august 2019 å foreslå for
generalforsamlingen at banken forhøyer eierandelskapitalen gjennom en garantert
fortrinnsrettsemisjon ved utstedelse av minimum 500 000 og maksimum 700 000 nye
egenkapitalbevis, hvert pålydende NOK 100 og til tegningskurs 105 ("Emisjonen").
Det er etablert et garantikonsortium som sikrer fulltegning av minimumsbeløpet i
Emisjonen med et brutto emisjonsproveny på NOK 52,5 millioner.

Egenkapitalbeviseiere i Surnadal Sparebank ved utløpet av 17. september 2019,
slik de fremkommer i VPS per utløpet 19. september 2019, vil ha fortrinnsrett
til tegning og tildeling av egenkapitalbevis i samme forhold som de fra før eier
egenkapitalbevis i banken. Det vil bli tildelt tegningsretter til eiere av
egenkapitalbevis som er registrert i VPS per utløpet av 19. september 2019.
Antall tegningsretter som utstedes til den enkelte egenkapitalbeviseier vil
rundes ned til nærmeste hele tegningsrett. Hver tegningsrett vil gi rett til å
tegne ett nytt egenkapitalbevis. Tegningsrettene skal være fritt omsettelige, og
overtegning og tegning uten tegningsretter vil være tillatt.

Forslaget om utstedelse av nye egenkapitalbevis forventes å bli lagt frem for
behandling i bankens generalforsamling den 17. september 2019. Gjennomføring av
Emisjonen er blant annet betinget av (i) nødvendige vedtak i
generalforsamlingen, (ii) tillatelse fra Finanstilsynet og (iii) at nødvendig
prospekt utarbeides og offentliggjøres i samsvar med verdipapirhandelloven.

Surnadal Sparebank har engasjert Norne Securities AS som tilrettelegger og
Advokatfirmaet Selmer AS som juridisk rådgiver i transaksjonen.

Kontaktpersoner:
Adm. banksjef Allan Troelsen, tlf.: 950 31 799 og e-post allan.troelsen@bank.no

Source Url: https://newsweb.oslobors.no/message/484003

Författare OSE News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.