Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-07-21

Svag vår av SKF

Bas Verkstadsjätten SKF presenterar ett kvartal som de beskriver har präglats av en ”mycket utmanande omvärld” kopplat till covidnedstängningarna i Kina som försvårat leveranser samt kriget i Ukraina som drivit upp elpriser och försvårat stålinköp.

Stark omsättning men svag marginal

Styrkan i rapporten är tydligt. Omsättningen växer med 5,4% organiskt och bolaget anger att de möter stark efterfrågan bland sina kunder trots det möjligen svagare konjunkturläget. Bolaget prognostiserar att tillväxten för helåret kommer att landa någonstans i intervallet 4-8% vilket är god leverans på bolagets finansiella mål om 5% tillväxt.

Författare Robert Andersson