Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-26

Sveaskog: Delårsrapport januari - september 2017: Högre priser och ökad volym höjde resultatet

Sveaskogs operativa rörelseresultat för perioden ökade med 14 procent
till 933 MSEK (819). Resultatet i vår kärnverksamhet fortsätter att
förbättras drivet av en stark marknad, ökad produktivitet och en god
kostnadskontroll.

Kommentar från Sveaskogs vd Per-Olof Wedin:
- Sveaskogs operativa rörelseresultat för perioden uppgick till 933
MSEK (819), en ökning med 14 procent.

- Resultatet i vår kärnverksamhet fortsätter att förbättras drivet av
en stark marknad, ökad produktivitet och en god kostnadskontroll.

- Direktavkastningen uppgick till 4,6 procent (4,3) och
nettoomsättningen ökade till 4 593 MSEK (4 373).

- Sveaskog emitterade under september sin andra gröna obligation.
Finansieringen från denna emission ska användas till investeringar
som kommer att resultera i positiva miljöeffekter och där kärnan är
ett hållbart skogsbruk. Det fanns ett högt intresse att delta i
emissionen och 22 svenska och internationella investerare tecknade
sig för sammantaget en miljard kronor.

- Sammantaget är vårt utgångsläge bra och jag ser en fortsatt
potential att öka lönsamheten inom ramen för ett hållbart skogsbruk
och bidra till en grön omställning.

1 januari - 30 september 2017

· Nettoomsättningen ökade med fem procent till 4 593 MSEK (4 373).
De totala leveransvolymerna ökade med två procent och priserna ökade
i genomsnitt med två procent.

· Det operativa rörelseresultatet ökade med 14 procent och uppgick
till 933 MSEK (819). Resultatförbättringen förklaras främst av högre
priser och högre leveransvolymer.

· Direktavkastningen, mätt under rullande 12 månader, uppgick till
4,6 procent (4,3).

· Den redovisade värdeförändringen på växande skog uppgick till
netto 162 MSEK (319).

· Periodens resultat ökade med 11 procent och uppgick till 999 MSEK
(899).

· Resultatet per aktie ökade med 11 procent och uppgick till 8,44
SEK (7,59).

FÖR MER INFORMATION:
Per-Olof Wedin, vd och koncernchef, tel 08-655 91 74
Per Matses, vice vd och CFO, tel 08-655 92 90, 070-655 98 20

Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag och säljer timmer, massaved,
biobränsle, skogsplantor och skogliga tjänster. Sveaskog kompletterar
utbudet från egen skog med inköp från andra skogsägare, byten och
import. Dessutom gör Sveaskog markaffärer och utvecklar skogen som en
plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser. Skogen och dess
tillgångar är Sveaskogs kärnverksamhet och hållbar utveckling
genomsyrar allt som görs. Sveaskog är anslutet till FSC®.

Läs mer på www.sveaskog.se
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sveaskog/r/delarsrapport-januari---september-2...
http://mb.cision.com/Main/1495/2376660/742442.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.