Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-16

SVEDBERGS: Halvårsrapport Q2 januari - juni 2021

Fortsatt stark lönsam tillväxt

Andra kvartalet i sammandrag

april-jun 2021

 • Nettoomsättning 219,2 Mkr (161,9), +35 procent
 • EBITA-resultatet 33,1 Mkr (20,6), +61 procent
 • Jämförelsestörande poster 0,3 Mkr[1] (-2,5[1])
 • Resultat före skatt 31,3 Mkr (17,2)
 • Resultat per aktie 1,16 kr (0,64)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten

41,2 Mkr (29,9)
 

Delårsperioden i sammandrag

januari-juni 2021

 • Nettoomsättning 420,9 Mkr (331,0), +27 procent
 • EBITA-resultatet 61,8 Mkr (39,7), +56 procent
 • Jämförelsestörande poster belastade resultatet med -2,4 Mkr (-5,2)
 • Resultat före skatt 57,0 mkr (31,4)
 • Resultat per aktie 2,11 kr (1,17)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten

42,7 Mkr (40,0)
 

För ytterligare information kontakta;

Per-Arne Andersson, VD och Koncernchef, +46 70 638 50 12,

per-arne.andersson@svedbergs.se

Författare Cision