Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-22

SVEG: SPAREBANKEN VEST - VELLYKKET GJENNOMFØRING AV BOOKBUILDING - DE TILBUDTE EGENKAPITALBEVISENE SELGES TIL NOK 56,50 PER...

NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, TO UNITED STATES NEWS
WIRE SERVICES OR FOR DISSEMINATION IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA,
CANADA, JAPAN, HONG KONG OR SOUTH AFRICA, OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE
DISTRIBUTION OR RELEASE WOULD BE UNLAWFUL, EXCEPT AS PERMITTED UNDER APLLICABLE
SECURITIES LAW.

SPAREBANKEN VEST - VELLYKKET GJENNOMFØRING AV BOOKBUILDING - DE TILBUDTE
EGENKAPITALBEVISENE SELGES TIL NOK 56,50 PER EGENKAPITALBEVIS

Det vises til børsmelding offentliggjort 13. november 2019 av Sparebanken Vest
("Banken") vedrørende igangsettelsen av tilbudet om salg av egenkapitalbevis i
Banken som beskrevet i prospektet publisert 13. november 2019 ("Prospektet") av
Banken og Sparebankstiftelsen Sparebanken Vest ("Stiftelsen") ("Tilbudet").

Banken og Stiftelsen offentliggjør med dette at Tilbudet er svært vellykket
gjennomført og Stiftelsen har solgt egenkapitalbevis til en verdi av NOK 2,6
mrd. Bankens markedsverdi er i dag på NOK 6,2 mrd.

Tilbudet av egenkapitalbevis ble sterkt overtegnet, med stor interesse fra
utenlandske og norske institusjonelle investorer. Det offentlige tilbudet
(retail) ble også svært godt mottatt, med tegning på om lag NOK 1,3 mrd. I
overkant av 6 000 investorer har tegnet i det offentlige tilbudet. Samlede
tegninger utgjorde i overkant av NOK 10,5 mrd. på fastsatt tilbudspris NOK 56,50
("Tilbudsprisen").

«Sparebanken Vest er svært tilfreds med den meget gode mottagelsen banken og
nedsalget av egenkapitalbevis fra Sparebankstiftelsen Sparebanken Vest har fått
i markedet. Det er gledelig at så mange har tro på vår modell og vår strategi.
Med lav kompleksitet, lav risiko på lånebok og sterke resultater har Sparebanken
Vest et solid fundament for videre vekst», sier konsernsjef Jan Erik Kjerpeseth.

Gjennom konverteringen og nedsalget har banken fått en børsverdi som er på linje
med tilsvarende banker, noe som vil legge et godt grunnlag for økt likviditet og
en mer effektiv prising av egenkapitalbeviset i Sparebanken Vest. Vi har etter
nedsalget fått flere institusjonelle investorer, både utenlandske og norske. I
tillegg har banken fått en betydelig økning i private investorer, spesielt fra
bankens hjemmemarkeder. Det er også meget gledelig at bankens ansatte viser stor
tro på egen bank ved at de har økt sin investering i banken med om lag NOK 40
mill. Om lag 540 av bankens ansatte vil etter gjennomføring av Tilbudet eie
egenkapitalbevis i banken. Sparebankstiftelsen er blitt en meget kapitalsterk og
likvid stiftelse, som ytterligere styrker banken kapitalbase», sier konsernsjef
Jan Erik Kjerpeseth

Sammendrag:

- Tilbudsprisen for egenkapitalbevisene er fastsatt til NOK 56,50 per
egenkapitalbevis, noe som verdsetter egenkapitalbevisene i Tilbudet til ca. NOK
2,6 mrd.

- Totalt 45 265 000 egenkapitalbevis (inkludert overtildelte egenkapitalbevis)
ble tildelt i Tilbudet, hvorav 37 790 749 egenkapitalbevis ble tildelt
investorer i det institusjonelle tilbudet (inkl. bevis tildelt Sparebanken Vest
i forbindelse med insentivprogram), 7 092 974 egenkapitalbevis ble tildelt
investorer i det offentlige tilbudet og 381 277 egenkapitalbevis ble tildelt
kvalifiserte ansatte i ansattilbudet. Investorene i det offentlige tilbudet har
totalt rett til å få tildelt 706 798 antall bonusbevis dersom betingelsene
beskrevet i Prospektet blir oppfylt.

- Stiftelsen vil selge 41 150 000 egenkapitalbevis forutsatt at
greenshoe-opsjonen gitt til Pareto Securities AS, som nærmere beskrevet
nedenfor, ikke utøves. Stiftelsen vil beholde 5 898 410 egenkapitalbevis, hvorav
706 798 egenkapitalbevis er beholdt for å kunne oppfylle forpliktelsene til å
utdele bonusegenkapitalbevis.

- Tilretteleggerne for Tilbudet, Pareto Securities AS, Swedbank Norge i
samarbeid med Kepler Cheuvreux og Norne Securities AS (samlet
"Tilretteleggerne") har, i samråd med Stiftelsen og Banken, overtildelt 4 115
000 egenkapitalbevis, tilsvarende 10 % av antallet egenkapitalbevis solgt i
Tilbudet før overtildelingen. Tilretteleggerne har utøvet opsjonen til å låne 4
115 000 egenkapitalbevis i Banken fra Stiftelsen for å dekke nevnte
overtildeling.

- Etter gjennomføringen av Tilbudet vil fri flyt i Bankens egenkapitalbevis være
83,4 % dersom greenshoe-opsjonen ikke utøves og 87,2% dersom greenshoe-opsjonen
utøves fullt ut. Stiftelsen vil etter gjennomføringen av Tilbudet eie 5 898 410
egenkapitalbevis i Banken, redusert fra et opprinnelig eierskap på 47 048 410
egenkapitalbevis (43,8 %), tilsvarende 5,5 % av det totale antallet
egenkapitalbevis, dersom greenshoe-opsjonen ikke utøves, og 1 783 410
egenkapitalbevis i Banken, tilsvarende 1,7 % av det totale antallet
egenkapitalbevis, dersom greenshoe-opsjonen utøves fullt ut.

- Ansatte som deltar i ansattilbudet, vil motta en rabatt på 30 % på sitt totale
tegningsbeløp for nye egenkapitalbevis tildelt dem, begrenset oppad til en
maksimal rabatt på NOK 60 000 per ansatt (med andre ord vil det ikke være rabatt
for tildeling utover NOK 200 000 per ansatt i ansattilbudet). De 381 277
egenkapitalbevisene tildelt ansatte i ansattilbudet, vil bli kjøpt av Banken fra
Stiftelsen til en pris lik Tilbudsprisen, og deretter bli solgt av Banken til de
ansatte på ovennevnte vilkår og som nærmere beskrevet i Prospektet.

- Forutsatt rettidig betaling, er levering av solgte egenkapitalbevis til
investorene i det institusjonelle tilbudet og i det offentlige tilbudet
forventet å skje omkring 26. november 2019, og i ansattilbudet omkring 11.
desember 2019. All handel i egenkapitalbevis før betaling og levering av disse
er de involverte parters egen risiko.

Melding om tildelte egenkapitalbevis i Tilbudet, og det tilhørende beløpet som
betales av investorene, er forventet formidlet til investorene omkring 22.
november 2019. Investorer som har tilgang til investortjenester i VPS, vil, med
unntak for ansatte i ansattilbudet, kunne undersøke antallet egenkapitalbevis
tildelt dem fra omkring klokken 09.00 (norsk tid) den 22. november 2019.
Tilretteleggerne kan også kontaktes for informasjon om tildeling.

Stiftelsen har gitt Pareto Securities AS, på vegne av Tilretteleggerne, en
greenshoe-opsjon som kan utøves innen 30 dager fra tildelingen i Tilbudet, til å
kjøpe fra Stiftelsen et antall egenkapitalbevis oppad begrenset til antallet
overtildelte egenkapitalbevis i Tilbudet, for å sikre tilbakelevering av lånte
egenkapitalbevis etter utløpet av stabiliseringsperioden for Tilbudet. En
separat melding vedrørende overtildeling og stabiliseringsaktiviteter vil bli
offentliggjort av Pareto Securities AS.

Tilbakekjøp av egenkapitalbevis:

Banken vil kjøpe 707 029 egne egenkapitalbevis i Tilbudet til NOK 56,50 per
egenkapitalbevis. Ny beholdning av egne egenkapitalbevis vil dermed være 711 457
egenkapitalbevis. 381 277 av disse egenkapitalbevisene skal leveres til
kvalifiserte ansatte som har fått tildelt egenkapitalbevis i ansattransjen, og
325 752 skal benyttes til å dekke forpliktelser under Bankens ordinære
insentivprogram. Etter gjennomføringen av disse transaksjonene vil bankens
beholdning av egenkapitalbevis være 4 428.

Rådgivere:
Pareto Securities AS og Swedbank Norge (en filial av Swedbank AB (publ) i
samarbeid med Kepler Cheuvreux) er engasjert som Joint Global Coordinators og
Joint Bookrunners for Tilbudet og Norne Securities AS er engasjert som Joint
Bookrunner.

Advokatfirmaet Selmer AS er juridisk rådgiver for Banken og Advokatfirmaet
Thommessen AS er juridisk rådgiver for Tilretteleggerne.

Bergen, 22. november 2019

Sparebanken Vest

Kontaktpersoner i Sparebanken Vest:

Konsernsjef, Jan Erik Kjerpeseth,
tlf.: 951 98 430 og e-post: jan.kjerpeseth@spv.no

Konserndirektør, CFO, Frank Johannesen,
tlf.: 952 65 971 og e-post: frank.johannesen@spv.no

Direktør Økonomi og IR Bjarte Fauske,
tlf.: 915 61 698 og e-post: bjarte.fauske@spv.no

Om Sparebanken Vest:
Sparebanken Vest er landets tredje største sparebank med over 600 engasjerte og
dyktige medarbeidere. Siden 1823 har vi opparbeidet oss tillit hos vestlendingen
som gjør at vi har en solid markedsposisjon, og du finner oss på 33 steder i
Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane. Gjennom våre tilknyttede
produktselskaper er vi et komplett finanshus for alle våre person- og
bedriftskunder. Vi er stolt over å være et selvstendig finanskonsern med
hovedkontor i Bergen med en sentral rolle i mye av den verdiskapningen som skjer
på Vestlandet.
Opplysningene i denne meldingen er informasjonspliktige etter
verdipapirhandelloven § 5-12.

IMPORTANT NOTICE

The information contained in this announcement is for background purposes only
and does not purport to be full or complete. No reliance may be placed for any
purpose on the information contained in this announcement or its accuracy,
fairness or completeness. Neither of the Managers (Pareto Securities AS,
Swedbank Norge in cooperation with Kepler Cheuvreux, and Norne Securities AS)
nor any of their respective affiliates nor any of their respective directors,
officers, employees, advisors or agents accept any responsibility or liability
whatsoever for, or makes any representation or warranty, express or implied, as
to the truth, accuracy or completeness of the information in this announcement
(or whether any information has been omitted from the announcement) or any other
information relating to Sparebanken Vest (the "Company"), its subsidiaries or
associated companies, whether written, oral or in a visual or electronic form,
and howsoever transmitted or made available, or for any loss howsoever arising
from any use of this announcement or its contents or otherwise arising in
connection therewith. This announcement has been prepared by and is the sole
responsibility of the Company and Sparebankstiftelsen Sparebanken Vest (the
"Foundation").

Neither this announcement nor the information contained herein is for
publication, distribution or release, in whole or in part, directly or
indirectly, in or into or from the United States (including its territories and
possessions, any State of the United States and the District of Columbia),
Australia, Canada, Japan, Hong Kong, South Africa or any other jurisdiction
where to do so would constitute a violation of the relevant laws of such
jurisdiction. The publication, distribution or release of this announcement may
be restricted by law in certain jurisdictions and persons that attain possession
of any document or other information referred to herein should inform themselves
about and observe any such restriction. Any failure to comply with these
restrictions may constitute a violation of the securities laws of any such
jurisdiction.

This announcement does no...

Författare OSE News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.