Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-22

SVEG: Tildeling av egenkapitalbevis til primærinnsidere i Tilbudet og Spareprogrammene

Tildeling av egenkapitalbevis til primærinnsidere i Tilbudet og Spareprogrammene

Det vises til tidligere børsmeldinger vedrørende Sparebankstiftelsen Sparebanken
Vests ("Stiftelsen") tilbud om salg av egenkapitalbevis i Sparebanken Vest
gjennom et institusjonelt tilbud (det "Institusjonelle Tilbudet"), et offentlig
tilbud (det "Offentlige Tilbudet") og et ansattetilbud ("Ansattetilbudet", og
samlet benevnt som "Tilbudet") som nærmere beskrevet i prospektet offentliggjort
13. november 2019 ("Prospektet"), samt børsmeldinger 11. og 15. november 2019 om
primærinnsideres bestillinger av egenkapitalbevis i SVEG-programmet og
Spareordningen, som definert i børsmeldingen 11. november 2019, (samlet
"Spareprogrammene") og i Tilbudet. Definisjoner benyttet i denne børsmeldingen
skal ha samme betydning som tilsvarende definisjoner benyttet i Prospektet.

Styret i Stiftelsen vedtok 22. november 2019 allokering i det Institusjonelle
Tilbudet og det Offentlige Tilbudet, og fastsatte den endelige prisen i Tilbudet
til NOK 56,50 per egenkapitalbevis.

Sparebanken Vest ble tildelt 381.277 egenkapitalbevis gjennom Tilbudet.
Administrasjonen i Sparebanken Vest har på denne bakgrunn og etter fullmakt fra
styret i banken, vedtatt allokering av tildelte egenkapitalbevis til ansatte i
Ansattetilbudet og Spareprogrammene. En komplett liste over tildeling til
primærinnsidere inkludert nærstående og deres samlede beholdning etter
gjennomføring av transaksjonene, følger vedlagt.

Hver kvalifiserte ansatt (som definert i Prospektet) vil motta en rabatt i
Ansattilbudet på 30 % av den totale summen som skal betales av den kvalifiserte
ansatte for de tildelte egenkapitalbevisene i Ansattetilbudet, begrenset til en
maksimal rabatt på NOK 60 000 per kvalifiserte ansatt. Egenkapitalbevisene
tildelt i Ansattetilbudet opptil et beløp på NOK 200 000 vil være underlagt en
bindingstid på 36 måneder.

Primærinnsideres bestilling og tildeling av egenkapitalbevis i det Offentlige
Tilbudet, er gjort til samme pris og på samme vilkår som for øvrige bestillere
slik beskrevet i Prospektet.

Prisen per egenkapitalbevis i Spareordningen er satt til NOK 45,20. Prisen er
basert på den endelige prisen i Tilbudet, med fradrag av en rabatt på 20 prosent
i samsvar med tilgjengelige ordninger i skattelovgivningen. Prisen per
egenkapitalbevis i SVEG-programmet er satt til NOK 39,55. Prisen er basert på
den endelige prisen i Tilbudet, et rabattelement, samt kostnaden ved bindingstid
på 36 måneder.

Egenkapitalbevisene tildelt primærinnsidere i Ansattetilbudet og
Spareprogrammene er fra bankens egenbeholdning av egenkapitalbevis ervervet i
forbindelse med Tilbudet og i henhold til salgsavtalen inngått mellom
Stiftelsen, Sparebanken Vest og Tilretteleggerne. Sparebanken Vests
egenbeholdning av egenkapitalbevis etter tildelingen er 4.428.

Bergen, 22. november 2019

Kontaktpersoner i Sparebanken Vest:

Konsernsjef, Jan Erik Kjerpeseth, tlf.: 951 98 430 og e-post:
jan.kjerpeseth@spv.no

Konserndirektør, CFO, Frank Johannesen, tlf.: 952 65 971 og e-post:
frank.johannesen@spv.no

Direktør Økonomi og IR Bjarte Fauske, tlf.: 915 61 698 og e-post:
bjarte.fauske@spv.no

Denne informasjonen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12,
jf. § 4-2.

Source Url: https://newsweb.oslobors.no/message/490030

Författare OSE News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.