Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-05

Svensk Hypotekspension: Svensk Hypotekspension Fond 3 AB (publ) - Kallelse till skriftligt förfarande

Pressmeddelande den 5 november 2019

Svensk Hypotekspension Fond 3 AB (publ) ? Kallelse till skriftligt
förfarande

Intertrust (Sweden) AB, i egenskap av agent (?Agenten?), har på begäran av
Svensk Hypotekspension Fond 3 AB (publ) (?Emittenten?) i dag kallat till
skriftligt förfarande för innehavarna av de SEK 2 000 000 000 bolånesäkrade
fastränteobligationerna med ISIN SE0007691621 utgivna av Emittenten den 9
februari 2016 (?Obligationerna?) i enlighet med obligationsvillkor daterade
den 3 februari 2016 (?Villkoren?).

Bakgrund till det skriftliga förfarandet
Första dag för att återlösa Obligationerna är den 27 januari 2020 och
Emittenten förbereder sig därför för att refinansiera Obligationerna, och
överväger att göra detta via obligationer utgivna av ett nyligen inrättat
systerbolag, Svensk Hypotekspension Fond 4 AB (publ).

För att underlätta refinansieringen och processen med att utfärda de
obligationer som övervägs emitteras av Svensk Hypotekspension Fond 4 AB
(publ) föreslår Emittenten en ändring i bestämmelserna avseende återlösen i
Villkoren. Den förslagna ändringen skulle möjliggöra för Emittenten att med
fem (5) bankdagars varsel återlösa alla utestående Obligationer till fullo
till nominellt belopp, tillsammans med upplupen men obetald ränta och en
premie för tidigt återlösen.

Premien för tidig återlösen kommer motsvara den ränta som skulle ha
betalats under perioden från aktuell återlösendag till och med den första
dagen för att återlösa Obligationerna för det fall att Obligationerna
skulle ha återlösts på första dagen för återlösen, minskat med ett belopp
som motsvarar den ränta som betalas under samma period under respektive
obligation som emitterats av Svensk Hypotekspension Fond 4 AB (publ) i
syfte att refinansiera Obligationerna enligt vad som sägs ovan.

Viktiga datum
Avstämningsdag (för röstning): 11 november 2019
Sista tidpunkt och dag att rösta: 12.00 CET den 25 november 2019

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Emittenten Svensk Hypotekspension Fond 3 AB (publ), Anders Larsson,
anders.larsson@hypotekspension.se, +46 20 586 160
Agenten Intertrust (Sweden) AB, Mia Fogelberg,
trustee@intertrustgroup.com, +46 73 314 15 29

Viktig information
Denna information offentliggjordes, genom                   detta
pressmeddelande, den 5 november 2019 kl. 15.00 CET.

 

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.