Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-19

Svensk Hypotekspension: Svensk Hypotekspension Fond 3 AB (publ) - Uppdateringar till det skriftliga förfarandet, initiera...

Pressmeddelande den 19 november 2019

Svensk Hypotekspension Fond 3 AB (publ) ? Uppdateringar till det skriftliga
förfarandet, initierat den 5 november 2019

Intertrust (Sweden) AB, i egenskap av agent (?Agenten?), har på begäran av
Svensk Hypotekspension Fond 3 AB (publ) (?Emittenten?) i dag skickat ett
meddelande (?Meddelandet?) relaterat till det skriftliga förfarandet som
initierades den 5 november 2019 (det ?Skriftliga Förfarandet?) för de SEK
2 000 000 000 bolånesäkrade fastränteobligationerna med ISIN SE0007691621
utgivna av Emittenten den 9 februari 2016 (?Obligationerna?), så som
beskrivet i Emittentens pressmeddelande från den 5 november 2019.

Meddelandet skickades till de direktregistrerade ägare och registrerade
förvaltare av Obligationerna som angavs i den skuldbok som förs av
Euroclear Sweden den 4 och den 11 november 2019.

Meddelandet
Syftet med det Skriftliga Förfarandet är att godkänna eller att avvisa en
begäran från Emittenten om en föreslagen ändring av bestämmelserna om
inlösen i obligationsvillkoren för Obligationerna (?Villkoren?).

Genom Meddelandet har Emittenten uppdaterat den föreslagna ändringen av
Villkoren, så som framgår av Meddelandet. Till följd av uppdateringen i
Meddelandet kommer premien för tidig återlösen att ökas med ett belopp per
Obligation som motsvarar 0.1 procent av det nominella beloppet för varje
Obligation. Uppdateringen innebär att den föreslagna ändringen är mer
fördelaktig för obligationsinnehavarna och är därför del av det Skriftliga
Förfarandet.

Genom Meddelandet förlängs även perioden för att rösta i det Skriftliga
Förfarandet med två (2) bankdagar, till obligationsinnehavarnas fördel. Den
sista tidpunkten och dagen för att rösta är således 12.00 CET den 27
November 2019, vilken faller inom den tillåtna tidsperioden i enlighet med
Punkt 20.2 i Villkoren.

Viktiga datum
Avstämningsdag (för röstning): 11 november 2019
Sista tidpunkt och dag att rösta: 12.00 CET den 27 november 2019

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Emittenten Svensk Hypotekspension Fond 3 AB (publ), Anders Larsson,
anders.larsson@hypotekspension.se, +46 20 586 160
Agenten Intertrust (Sweden) AB, Mia Fogelberg,
trustee@intertrustgroup.com, +46 73 314 15 29

Viktig information
Denna information är sådan information som Svensk Hypotekspension Fond 3 AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 november 2019 kl. 15.45
CET.

 

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.