Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-16

Svenska Aerogel Holding AB: Stämmokommuniké - Svenska Aerogel Holding AB (publ) beslutar om nyemission

Vid dagens extra bolagsstämma i Svenska Aerogel Holding AB (publ)
beslutades i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagets
bolagsordning, genomföra en företrädesemission av aktier, genomföra
en nyemission av aktier utan företrädesrätt avseende en så kallad
övertilldelningsoption samt bemyndiga styrelsen att fatta beslut om
nyemission av aktier utan företrädesrätt. Vid fulltecknande av
företrädesemissionen och fullt utnyttjande av
övertilldelningsoptionen tillförs bolaget cirka 57,8 mkr före
emissionskostnader.

Bolagsstämman fattade nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i
enlighet med framlagda förslag och beskrivs i detalj i
stämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats,
www.aerogel.se.

· Beslut om ändring av bolagsordningens bestämmelser om gränser för
aktiekapitalet och antalet utestående aktier.

· Beslut om emission av högst 33 493 506 aktier med företrädesrätt
för befintliga aktieägare. Teckningskursen är 1,50 kr per aktie.
Avstämningsdag för företrädesemissionen är 24 januari 2020 och
teckningsperioden löper från och med den 28 januari 2020 till och med
den 11 februari 2020. Ett prospekt med anledning av
företrädesemissionen kommer offentliggöras snarast efter det godkänts
av Finansinspektionen.

· Beslut om emission av högst 5 024 025 aktier utan företrädesrätt
för befintliga aktieägare avseende en så kallad
övertilldelningsoption.

· Beslut om bemyndigande för styrelsen att inom ramen för
bolagsordningens för var tids gränser för aktier och aktiekapital,
under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av
aktier utan företrädesrätt för befintliga aktieägare.

För vidare information, vänligen kontakta:

Tor Einar Norbakk, vd

Telefon: 070 616 0867

E-post: toreinar.norbakk@aerogel.se

Om Svenska Aerogel Holding AB (publ)

Svenska Aerogel har utvecklat Quartzene, nästa generations aerogel.
Quartzene är tillsatsmaterial för produkter inom termisk isolering,
filtrering och tryckbarhet. Svenska Aerogel Holding AB är listat på
Nasdaq First North. Certified Adviser är FNCA, info@fnca.se, 08-528
003 99. Informationen lämnades genom vd Tor Einar Norbakks försorg
för offentliggörande kl 17:00 (CET) den 16 januari 2020.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/svenska-aerogel-holding-ab/r/stammokommunike-...
https://mb.cision.com/Main/15240/3009901/1175289.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.