Du är här

2017-05-31

Svenska Bostadsfonden 14 AB: Kommuniké från årsstämma i Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ)

Vid dagens årsstämma i Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) i Stockholm
fattades följande huvudsakliga beslut:

Resultatdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och
balansräkningen för bolaget, att till förfogande stående medel skulle
balanseras i ny räkning samt att således ingen vinstutdelning skulle
lämnas för räkenskapsåret 2016.

Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Styrelse, revisor och arvoden

Årsstämman beslutade att välja Per-Åke Eliasson, Lars Swahn och Anders
Sundin till styrelseledamöter. Samtliga ledamöter valdes till och med
utgången av årsstämman 2018.

KPMG AB omvaldes som bolagets revisor med Per Gustafsson som
huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade att arvode skall utgå med 15 000 kronor till Per-Åke
Eliasson och att inget arvode skall utgå till övriga ledamöter.

Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte utsågs Per-Åke Eliasson
till styrelsens ordförande.

Samtliga beslut fattades enhälligt.

Citat från VD Lars Swahn

VD Lars Swahns presentation om det gångna året kan sammanfattas med
följande citat " Vi är mycket nöjda över bolagets utveckling de
första tolv månaderna. Helt enligt plan har två nyemissioner
genomförts och fastigheter till ett värde av ca 230 miljoner kronor
har förvärvats. Vi arbetar vidare mot vårt mål att utöka
fastighetsbeståndet på väl valda tillväxtorter i Sverige, och
genomför därför nu vår tredje nyemission, med sista teckningsdag den
16 juni 2017."

För ytterligare information, vänligen kontakta bolagets VD, Lars
Swahn, lars.swahn@svenskabostadsfonden.se, telefon 08 - 667 10 50,
eller besök bolagets hemsida www.svenskabostadfonden.se/sbf14

Denna information är sådan information som Svenska Bostadsfonden 14 AB
(publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 maj
2017, kl. 12.30.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/svenska-bostadsfonden-14-ab/r/kommunike-fran-a...
http://mb.cision.com/Main/15070/2277167/681880.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.