Du är här

2017-05-19

Svenska Bostadsfonden 14 AB: Styrelsen i Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) offentliggör prospekt för nyemission.

Styrelsen i Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) har den 12 april 2017,
med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 13 december
2016, beslutat att öka aktiekapitalet genom nyemission av A-aktier,
utan företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Med anledning av nyemissionen, har Bolaget upprättat prospekt, som
godkänts av Finansinspektionen den 19 maj 2017. Prospektet finns
tillgängligt på Bolagets hemsida www.svenskabostadsfonden.se/sbf14
och bifogas detta pressmeddelande, samt kommer att finnas på
Finansinspektionens hemsida www.fi.se.

Villkor och tidsplan för nyemissionen i korthet:

· Emissionen skall omfatta högst 3 248 A-aktier.
· Emissionskursen är 51 000 kronor per aktie.
· Emissionen kommer att tillföra bolaget högst 165 648 miljoner
kronor.

· Teckningstiden är 22 maj 2017 till och med 16 juni 2017.
· Sista likviddag är den 28 juni 2017.
· De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på
den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att
nyemissionen registrerats vid Bolagsverket.

· De nya aktierna omfattas av inlösenförbehåll.
· Första handelsdag av nyemitterade A- aktier på NGM Nordic AIF
beräknas vara den

28 juli 2017.

· Emissionsinstitut är Aqurat Fondkommission AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta bolagets VD, Lars
Swahn, lars.swahn@svenskabostadsfonden.se, telefon 08 - 667 10 50,
eller besök bolagets hemsida www.svenskabostadfonden.se/sbf14.

Denna information är sådan information som Svenska Bostadsfonden 14 AB
(publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19
maj2017, kl 16.30

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/svenska-bostadsfonden-14-ab/r/styrelsen-i-sven...
http://mb.cision.com/Main/15070/2270068/677338.pdf
http://mb.cision.com/Public/15070/2270068/ab65935026004b30.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.