Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-03

Svenska Bostadsfonden 14 AB: Styrelsen i Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) offentliggör prospekt för nyemission.

Styrelsen i Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) har den 3 oktober 2017,
med stöd av bemyndigande från årsstämma den 31 maj 2017, beslutat att
öka aktiekapitalet genom nyemission av A-aktier, utan företrädesrätt
för befintliga aktieägare.

Med anledning av nyemissionen, har Bolaget upprättat prospekt, som
godkänts av Finansinspektionen den 3 november 2017. Prospektet finns
tillgängligt på Bolagets hemsida www.svenskabostadsfonden.se/sbf14
och bifogas detta pressmeddelande, samt kommer att finnas på
Finansinspektionens hemsida www.fi.se.

Villkor och tidsplan för nyemissionen i korthet:

· Emissionen skall omfatta högst 2 296 A-aktier.
· Emissionskursen är 51 500 kronor per aktie.
· Emissionen kommer att tillföra bolaget högst 118 244 000 kronor.
· Teckningstiden är 6 november 2017 till och med 24 november 2017.
· Sista likviddag är den 7 december 2017.
· Emissionen vänder sig till allmänheten.
· De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på
den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att
nyemissionen registrerats vid Bolagsverket.

· De nya aktierna omfattas av inlösenförbehåll.
· Första handelsdag av nyemitterade A- aktier på NGM Nordic AIF
beräknas vara den 16 januari 2018.

· Emissionsinstitut är Mangold Fondkommission AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta bolagets VD, Lars
Swahn, lars.swahn@svenskabostadsfonden.se, telefon 08 - 667 10 50,
eller besök bolagets hemsida www.svenskabostadfonden.se/sbf14.

Denna information är sådan information som Svenska Bostadsfonden 14 AB
(publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3
november 2017, kl. 14.20

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/svenska-bostadsfonden-14-ab/r/styrelsen-i-sven...
http://mb.cision.com/Main/15070/2382747/746221.pdf
http://mb.cision.com/Public/15070/2382747/9aa7a66cd80ada8d.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.