Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-21

Svenska Bostadsfonden 14 AB: Styrelsen i Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) offentliggör prospekt för nyemission.

Styrelsen i Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) "Bolaget" har den 14
december 2018, med stöd av bemyndigande från årsstämma den 24 maj
2018, beslutat att öka aktiekapitalet genom nyemission av A-aktier,
utan företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Med anledning av nyemissionen, har Bolaget upprättat prospekt, som
godkänts av Finansinspektionen den 21 januari 2019. Prospektet finns
tillgängligt på Bolagets hemsida www.sbf14.se och bifogas detta
pressmeddelande, samt kommer att finnas på Finansinspektionens
hemsida www.fi.se.

Villkor och tidsplan för nyemissionen i korthet:

· Emissionen skall omfatta högst 1 826 A-aktier.
· Emissionskursen är 52 000 kronor per A-aktie.
· Emissionen kommer att tillföra Bolaget högst 94 952 000 kronor.
· Teckningstiden är den 28 januari 2019 till och med den 22
februari 2019.

· Sista likviddag är den 7 mars 2019.
· Emissionen vänder sig till allmänheten.
· De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på
den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att
nyemissionen registrerats hos Bolagsverket.

· De nya aktierna omfattas av inlösenförbehåll.
· Första handelsdag av nyemitterade A-aktier på NGM Nordic AIF
beräknas vara den 29 mars 2019.

· Emissionsinstitut är Hagberg & Aneborn Fondkommission AB.
För ytterligare information, vänligen kontakta Bolagets VD Daniel
Gorosch, daniel.gorosch@svenskabostadsfonden.se, mobil 076 148 51 03
eller besök bolagets hemsida www.sbf14.se.

Denna information är sådan information som Svenska Bostadsfonden 14 AB
(publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande måndagen den
21 januari 2019 kl.16.45.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/svenska-bostadsfonden-14-ab/r/styrelsen-i-sven...
https://mb.cision.com/Main/15070/2722641/979634.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.