Du är här

2018-08-20

Svenska Bostadsfonden 14 AB: Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) offentliggör beslut om nyemission

Styrelsen i Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) har idag, med stöd av
bemyndigande av årsstämma den 24 maj 2018, beslutat att öka
aktiekapitalet med högst 232 600 kronor genom nyemission utan
företrädesrätt för befintliga aktieägare. Styrelsens avsikt är att
tillföra Bolaget kapital inom prospektets gränser för att förvärva
ytterligare fastigheter. Styrelsen kommer inom kort att inlämna
emissionsprospekt till Finansinspektionen.

Transaktionsmarknaden, samt förutsättningarna för fortsatt goda
fastighetsförvärv bedöms som attraktiva och därför har Bolaget fattat
beslut om att genomföra en nyemission i syfte att öka antalet
investeringar i hyresfastigheter.

Skälet för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen
bedömer att det är till gagn för Bolaget, och därmed aktieägarna, att
sprida investeringsmöjligheten och aktier till en bredare krets samt
att uppnå uppsatta mål för fastighetsförvärv till Bolaget.

VILLKOR OCH TIDSPLAN FÖR NYEMISSIONEN:

· Emissionen skall omfatta högst 1 163 aktier av serie A.
· Emissionskursen är 51 500 kronor per aktie.
· Emissionen kommer att tillföra bolaget högst 59 894 500 kronor.
· Teckningstiden är den 1 oktober 2018 till och med den 26 oktober
2018.

· Sista likviddag är den 8 november 2018.
· Emissionen vänder sig till allmänheten.
· De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på
den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att
nyemissionen registrerats vid Bolagsverket.

· De nya aktierna omfattas av inlösenförbehåll.
· Emissionsinstitut är Hagberg & Aneborn Fondkommission AB
Bolaget bildades våren 2016 och har genomfört fem nyemissioner sedan
dess och förvärvat fastigheter i Laholm, Osby, Borgholm, Eslöv,
Karlskrona, Kalmar och Huskvarna till ett totalt värde om ca 440
miljoner kronor med en total yta uppgående till ca 33 000 kvm.

Vi är nöjda med det fastighetsbestånd vi idag innehar och ser med
tillförsikt fram emot att utöka denna fastighetsportfölj genom
förvärv av väl underhållna fastigheter på intressanta tillväxtorter,
kommenterar VD Lars Swahn.

Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) är noterat på NGM Nordic AIF.

För ytterligare information, vänligen kontakta bolagets VD, Lars
Swahn, lars.swahn@svenskabostadsfonden.se, telefon 08 - 667 10 50,
eller besök bolagets hemsida www.sbf14.se.

Denna information är sådan information som Svenska Bostadsfonden 14 AB
(publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för
offentliggörande måndagen den 20 augusti 2018 kl. 15.30

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/svenska-bostadsfonden-14-ab/r/svenska-bostadsf...
http://mb.cision.com/Main/15070/2596313/894453.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.