Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-12-14

Svenska Bostadsfonden 14 AB: Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) offentliggör beslut om nyemission

Styrelsen i Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) ("Bolaget") har idag,
med stöd av bemyndigande av årsstämma den 24 maj 2018, fattat beslut
om nyemission utan företrädesrätt för befintliga aktieägare.
Styrelsens avsikt är att tillföra Bolaget kapital för att förvärva
ytterligare hyresfastigheter. Styrelsen kommer inom kort att inlämna
emissionsprospekt till Finansinspektionen och i prospektet höja det
maximala beloppet för kapitalintag. Emissionen kommer att tillföra
bolaget högst 94 952 000 kronor och öka aktiekapitalet med högst 365
200 kronor.

Skälet för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen
bedömer att det är till gagn för Bolaget, och därmed aktieägarna, att
sprida investeringsmöjligheten och aktier till en bredare krets samt
att uppnå uppsatta mål för fastighetsförvärv till Bolaget.

VILLKOR OCH TIDSPLAN FÖR NYEMISSIONEN:

· Emissionen skall omfatta högst 1 826 A-aktier.
· Emissionskursen är 52 000 kronor per A-aktie.
· Emissionen kommer att tillföra bolaget högst 94 952 000 kronor.
· Teckningstiden är den 28 januari 2019 till och med den 22
februari 2019.

· Sista likviddag är den 7 mars 2019.
· Emissionen vänder sig till allmänheten.
· De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på
den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att
nyemissionen registrerats hos Bolagsverket.

· De nya aktierna omfattas av inlösenförbehåll.
· Första handelsdag av nyemitterade A-aktier på NGM Nordic AIF
beräknas vara den 29 mars 2019.

· Emissionsinstitut är Hagberg & Aneborn Fondkommission AB.
Bolaget bildades våren 2016 och har genomfört sex nyemissioner som
sammanlagt tillfört bolaget ca 285 miljoner kronor. Bolaget äger
fastighetsbestånd i Laholm, Osby, Borgholm, Eslöv, Karlskrona, Kalmar
och Huskvarna med en total yta uppgående till ca 35 000 kvm.

Vi är nöjda med det fastighetsbestånd vi idag innehar och ser med
tillförsikt fram emot att utöka fastighetsportföljen genom förvärv av
väl underhållna fastigheter på intressanta tillväxtorter, kommenterar
VD Daniel Gorosch.

Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) är noterat på NGM Nordic AIF.

För ytterligare information kan ni besöka bolagets hemsida
www.sbf14.se, eller kontakta bolagets VD Daniel Gorosch,
daniel.gorosch@svenskabostadsfonden.se, mobil 070 148 51 03.

Denna information är sådan information som Svenska Bostadsfonden 14 AB
(publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för
offentliggörande fredagen den 14 december 2018 kl. 15.00.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/svenska-bostadsfonden-14-ab/r/svenska-bostadsf...
https://mb.cision.com/Main/15070/2701121/963526.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.