Du är här

2012-12-17

Sverige: Årets budgetsaldo väntas bli -24 Mdkr - ESV

(SIX) Ekonomistyrningsverket (ESV) bedömer i sin nya prognos
att den svenska statens budgetsaldo kommer att uppgå till -24
miljarder kronor under 2012, vilket kan jämföras med
september-prognosen på -18 miljarder kronor.

Budgetsaldot väntas därefter bli -74 miljarder kronor under
2013 (tidigare -11), -25 miljarder kronor under 2014 (tidigare
+23) och +25 miljarder kronor under 2015 (tidigare +69). Året
därefter väntas budgetsaldot visa ett överskott om 59 miljarder
kronor (+120).

Revideringarna jämfört med ESV:s septemberprognos är stora,
uppger myndigheten själv.

"De offentliga finanserna hamnar allt längre från målet om 1
procents överskott över en konjunkturcykel. Alla indikatorer
pekar på att tillväxten kommer att vara svag den närmaste tiden.
BNP väntas falla under fjärde kvartalet 2012 och vara fortsatt
svag i början på 2013. Utvecklingen i Europa sätter tydliga spår
i svensk export. Investeringarna och hushållens konsumtion ökar
långsamt", uppger ESV i samband med presentationen av de nya
prognoserna.

Indikatorerna för utvärdering av överskottsmålet pekar på att
målet inte nås.

"Sett till överskottsmålet bedöms det inte finnas något
utrymme i närtid för ofinansierade permanenta reformer. Däremot
kan det finnas andra skäl för regering och riksdag att besluta
om sådana reformer. Marginalerna till taket kan se stora ut, men
för att inte överskida taket 2015 kan för närvarande permanenta
utgiftsökningar om högst 7 miljarder kronor genomföras, om
hänsyn tas till behovet av säkerhetsmarginal", fortsätter
myndigheten.

Underskotten i de offentliga finanserna beror främst på att
skatteintäkterna utvecklas svagt både i år och nästa år.

"Skatteintäkterna påverkas framför allt av läget på
arbetsmarknaden, hushållens konsumtion, företagens resultat och
investeringar. Även utvecklingen av vissa utgifter bidrar till
de prognostiserade underskotten. Det förklaras främst av att
utbetalningarna från ålderpensionssystemet ökar på grund av
högre pensioner och endast till en mindre del av
konjunkturförsvagningen", enligt Ekonomistyrningsverket.

Den konsoliderade bruttoskulden för offentlig sektor,
Maastrichtskulden, uppgick vid utgången av 2011 till drygt 38
procent av ekonomins storlek. Denna andel väntas i år minska
till 37 procent. Skulden bedöms dock därefter öka till 39
procent 2013.

Johan Lind, tel +46 8 586 164 48
johan.lind@six-group.se
SIX News

Författare direkt.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.