Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2012-11-29

Sverige: BNP +0,7 % i årstakt under 3 kv (SIX +0,6 %)

(SIX) Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) ökade med 0,7
procent under det tredje kvartalet 2012 jämfört med samma
kvartal året innan. Säsongsrensat innebär det en kvartalstakt på
+0,5 procent jämfört med kvartalet innan, enligt statistik från
SCB.

Marknadens förväntningar låg vid en tillväxt på 0,6 procent i
årstakt, enligt SIX Market Estimates sammanställning av tio
analytikers estimat. Spannet i förväntningarna sträckte sig
mellan +0,2 till +1,2 med en median på +0,5 procent.

För kvartalstakten låg förväntningarna vid +0,2 procent. Här
sträcker sig spannet mellan +0,0 till +0,5 procent. Medianen
ligger på +0,3 procent.

Andreas Johansson, tel +46 31-350 64 83
andreas.johansson@six-group.se
SIX News

Författare direkt.