Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2011-05-27

Sverige: BNP +, % i årstakt under 1 kv (SIX +6,5) (Forts)

(Kompletterad nyhet)

(SIX) Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) ökade med
preliminära 6,4 procent under det första kvartalet 2011 jämfört
med samma kvartal året innan. Säsongsrensat innebär det en
kvartalstakt på +0,8 procent jämfört med kvartalet innan.
Det framgår av SCB:s preliminära nationalräkenskaper som
presenterades på fredagen.
Enligt SIX Estimates sammanställning av tio analytikers
estimat förväntades den kalenderkorrigerade BNP-tillväxten ha
hamnat på +6,5 procent i årstakt (intervall +6,0 till +7,0
procent och med en median på 6,5 procent) under kvartalet.
Månadstakten väntades ha uppgått till +0,9 procent.
Under det fjärde kvartalet låg BNP-tillväxten på oreviderade
+7,3 procent i årstakt.
, skriver SCB.
Hushållens konsumtionsutgifter ökade med 4,3 procent i
årstakt. Störst bidrag till utvecklingen gav utgifter för inköp
av bilar och svenskars konsumtion utomlands. Utgifter för
bränsle och el samt för livsmedel minskade. Hushållens
konsumtionsutgifter bidrog med 1,0 procentenheter till
BNP-utvecklingen.
Offentliga konsumtionsutgifter ökade med 2,1 procent i
årstakt. Sammantaget bidrog offentliga konsumtionsutgifter med
0,6 procentenheter till BNP-utvecklingen.
Fasta bruttoinvesteringar ökade med 8,7 procent.
"Bostads- och maskininvesteringar bidrog mest till uppgången.
I näringslivet steg investeringarna med 8,2 procent. Offentliga
myndigheters investeringar ökade med drygt 11 procent.
Sammantaget bidrog fasta bruttoinvesteringar med 1,4
procentenheter till BNP-utvecklingen", skriver SCB.
Lagerinvesteringarna bidrog med 2,5 procentenheter till
BNP-utvecklingen.
Exporten ökade med knappt 15 procent och importen med 13
procent. Varuexporten ökade med 20 procent och varuimporten
med knappt 15 procent.
Produktionen inom näringslivet uppges ha ökat med 9,2
procent.
Hushållens disponibla inkomster ökade med 4,3 procent i
löpande priser det första kvartalet 2011 jämfört med motsvarande
kvartal 2010. Rensat för inflation ökade de disponibla
inkomsterna med 2,8 procent. Hushållens finansiella sparande
minskade med 0,5 miljarder kronor och uppgick till 26 miljarder
kronor i löpande priser. Sparkvoten, exklusive sparandet i
premie- och tjänstepensioner, uppgick till 2,8 procent.
Jämfört med publiceringen den 1 mars 2011 har
BNP-utvecklingen för helåret 2010 reviderats upp 0,2
procentenheter till 5,7 procent. För första kvartalet har både
faktisk och kalenderkorrigerad utveckling höjts med 0,3
procentenheter. Tredje kvartalet har båda sänkts med 0,3
procentenheter. Fjärde kvartalet har den faktiska utvecklingen
reviderats upp med 0,5 procentenheter medan den
kalenderkorrigerade har höjts med 0,4 procentenheter.

Tabell Sverige BNP
Månad BNP till marknadspris i årstakt, %
--------------------------------------------------------------
1 kv 11 +6,4
4 kv 10 +7,7
3 kv 10 +6,6
2 kv 10 +4,5
1 kv 10 +2,8
4 kv 09 -1,7
3 kv 09 -6,4
2 kv 09 -6,2
1 kv 09 -6,6

Erik Palmung, tel +46 31-350 64 86
erik.palmung@six-group.se
Nyhetsbyrån SIX

Författare direkt.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.