Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-13

Sverige: Det stora antalet asylsökande 2015 medför utmaningar - OECD

(SIX) Det stora antalet asylsökande som kom till Sverige under 2015
medför nya utmaningar, även om Sverige är i en bättre position än
tidigare att klara av dem, enligt en rapport från den mellanstatliga
organisationen OECD.

Integrationen måste inledas snabbt efter ankomst, uppger OECD.
Förseningar i etableringen av nyanlända exponerar dock strukturella
problem på den svenska bostadsmarknaden, enligt rapporten.

Givet den höga andelen flyktingar är det enligt OECD inte
överraskande att sysselsättningen bland utrikes födda är lägre än
bland inrikes födda.

"En betydande andel av migranterna har låg utbildningsnivå, och
integrationsutmaningarna för denna grupp förvärras av strukturen på
bostadsmarknaden", argumenterar OECD.

Samtidigt anser organisationen att den svenska
integrationspolitiken är välutvecklad, med bland annat ett
strukturerat tvåårigt etableringsuppdrag som fokuserar på tidigt
inträde på arbetsmarknaden.

Det finns dock olikheter inom landet kring hur programmet fungerar
och uppföljningen är bristfällig, enligt rapporten. Få migranter har
tillgång till reguljär sysselsättningen när etableringsuppdraget
upphör, noteras det.

"Etableringsprogrammet skulle gynnas av en mer flexibel tidsgräns
samt mer koordinering mellan kommuner och Arbetsförmedlingen", enligt
OECD.

Organisationen anser vidare att Sverige borde omstrukturera
ersättningen till kommunerna för att bättre spegla de förväntade
kostnaderna.

Givet de låga utbildningsnivåerna hos många nyanlända och
knappheten av jobb för lågutbildade är det enligt rapporten centralt
med vuxenutbildning inom integrationsansträngningarna.

Lönesubventioner beskrivs som hyfsat effektivt, men OECD anser att
Sverige borde ha ett mer enhetligt program, snarare än nuvarande
upplägg med en rad olika stödsystem, något som Arbetsförmedlingen har
påtalat tidigare.

Vidare argumenteras det för att språkkunskaper är avgörande för
integrationen, att särskild uppmärksamhet bör ägnas att nå ut till
kvinnliga migranter och att mer fokus bör läggas på metoder för att
arbetsgivare ska kunna utvärdera nyanländas färdigheter.

Diskriminering beskrivs som ett betydande hinder mot integration på
arbetsmarknaden, och befintliga instrument förmår inte tackla frågan
effektivt, enligt rapporten.

OECD anser vidare att integration generellt behöver ses mer som en
uppgift för hela samhället, och att bland annat civilsamhället bör
spela en mer aktiv roll.

Johan Lind, tel +46 8 586 164 48
mailto:johan.lind@six-group.se
www.blogg.six.se @SIXNyheter
SIX News

Författare direkt.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.