Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-08-12

Sverige: Fler hushåll tor på stigande bostadspriser - SEB

(SIX) Fler svenska hushåll spår stigande bostadspriser och
något färre tror på fallande priser. Hushållen tror vidare att
reporäntan ligger på 1,25 procent om ett år och fyra procent
planerar att binda räntan.

Det framgår av SEB:s boprisindikator.

Boprisindikatorn steg till +45 under augusti från +42 i juli.
Av de tillfrågade hushållen svarar 57 procent att de tror på
stigande priser under det kommande året, vilket kan jämföras med
55 procent förra månaden. Andelen som tror på fallande priser är
12 procent, att jämföra med 13 procent förra månaden.

"Sommaren har förflutit utan dramatik på de finansiella
marknaderna. Hushållen börjar känna större tillförsikt inför
framtiden, börsen stiger och räntorna är fortfarande låga. Dessa
faktorer förklarar att hushållens syn på bostadsmarknaden blivit
än mer positiv. Med Boprisindikatorn på så hög nivå som 45 lär
vi får se fortsatt stigande bostadspriser i höst", säger SEB:s
privatekonom Gunilla Nyström i en skriftlig kommentar.

Hushållen tror i genomsnitt att reporäntan ligger på 1,25
procent om ett år, vilket kan jämföras med 1,25 procent vid
närmast föregående undersökning.

Erik Palmung, tel +46 31-350 64 86
erik.palmung@six-group.se
SIX News

Författare TIC