Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-02-18

Sverige: Hushållens finansiella sparande +2 mdkr i 4 kv - SCB

(SIX) Hushållens finansiella sparande, alltå nettot av
transaktioner i finansiella tillgångar och skulder, ökade med
två miljarder kronor under årets fjärde kvartal.

"Ökningarna på både tillgångs- och skuldsidan var
förhållandevis låga i relation till de senaste årens
kvartalsnoteringar. Under kvartalet nettosålde hushållen bland
annat obligationer och aktier samtidigt som de ökade sina
fondandelar, bostadsrättsandelar och sin bankinlåning", skriver
SCB i sparbarometern för det fjärde kvartalet.

Hushållens transaktioner i finansiella tillgångar var 28
miljarder medan transaktionerna i skulder var 26 miljarder,
uppger SCB.

Den finansiella förmögenheten ökade med 123 miljarder och
uppgick vid kvartalets slut till 4.298 miljarder kronor.

Hushållens transaktioner i finansiella tillgångar var 45
miljarder kronor medan transaktionerna i finansiella skulder var
30 miljarder. Ökningen förklaras huvudsakligen av värdeökningen
i hushållens direkta och indirekta ägande i aktier.

"Hushållen fortsatte under fjärde kvartalet att öka sina lån.
Trots att utlåningsräntorna sjönk under kvartalet var
låneökningen i relation till tidigare år förhållandevis låg. Den
hamnade i nivå med årets första kvartal och låg därmed under
årets mellankvartal. Hushållen ökade för tredje kvartalet i rad
sin nytagning av lån hos bostadsinstitut efter att ha nått en
lägstanivå under årets första kvartal. Bankerna noterade i
stället sin lägsta låneökning till hushållen sedan fjärde
kvartalet 2010. Hushållens totala lån uppgick vid årsskiftet
2012 till 2.952 miljarder kronor; varav 59 procent utgjordes av
lån i bostadsinstitut, 33 procent i banker och 8 procent för
övriga långivare", skriver SCB.

Erik Palmung, tel +46 31-350 64 86
erik.palmung@six-group.se
SIX News

Författare direkt.