Bli medlem
Bli medlem
lakareutangranser

Du är här

2021-11-01

SVERIGE: INDUSTRI FORTSATT STARK, MEN LITE SVÅRTOLKAT - ANALYT

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Trots utbudsproblem och leveransstörningar fortsätter svensk industri att gå starkt, starkare än exempelvis euroområdet, att döma av indikatorer. Men utbuds- och leveransproblemen gör också indikatorerna svårtolkade i dagsläget, påpekar analytiker.

Enligt Konjunkturinstitutets senaste barometer steg tillverkningsindustrins konfidensindikator till rekordhöga 128,5 i oktober och på måndagsmorgonen visade Silf/Swedbanks inköpschefsindex för industrin en fortsatt stark utveckling, med en marginell nedgång till fortsatt höga 64,4 i oktober från 64,7 i september.

Svensk industri-PMI sticker därmed ut internationellt, där trenden annars varit mer tydligt nedåtriktad på sistone. Som jämförelse ligger exempelvis euroområdets industri-PMI under 60-strecket.

"Det verkar som att svensk industri inte är så tyngd av leveransproblem och halvledarbrist. Även om det varit produktionsstopp är det en stark bild som målas upp i inköpschefsindex och KI:s barometer. Jag tror att det förklaras av att efterfrågan är så hög globalt, där svensk industri möjligen också kan vara bättre positionerad", säger Nordeas chefsanalytiker Torbjörn Isaksson till Nyhetsbyrån Direkt.

Marcus Widén, ekonom vid SEB, säger att det alltid är vanskligt att göra direkta jämförelser med nivåer i olika index mellan olika länder.

"Svensk industri bör utvecklas ungefär som viktiga konkurrentländer, som Tyskland, vi handlar mycket med varandra. Sedan kanske Sverige har en lite jämnare industristruktur än andra länder, med flera stora branscher. Vi har också sett en god följsamhet mellan indikatorer och BNP, där Norden i båda fall kommit ut lite bättre än många andra delar av Europa", säger han.

Han påpekar vidare att barometrar nu också lyfts av leveransstörningarna, vilket gör dem lite svårtolkade. Längre leveranstider tolkas exempelvis som något positivt, då man tänker sig att det beror på en stark efterfrågan, men nu är leveransindex uppe i höga nivåer till följd av alla störningar.

"Detta fortsätter att spöka och försvårar tolkningen", säger Marcus Widén.

Index över leveranstider backade marginellt till 87,5 i oktober, där endast förra månadens 87,7 varit högre.

"Man får vara ödmjuk för hur briser slår på indikatorerna, det kan också påverka att det spretar en del", säger Nordeas Torbjörn Isaksson.

Han noterar att lagerindex steg något i oktober, vilket vanligen ses som något negativt, men som i dagens läge snarast är positivt eftersom lagren varit för små.

Han påpekar också att flera andra viktiga index pekar på en stark utveckling för svensk industri, med orderindex upp till 67,1 i oktober, det högsta utfallet sedan i maj och en av de högsta noteringarna någonsin. Sysselsättningsindex fortsatte dessutom upp till 61,9, den högsta nivån sedan slutet av 2017.

"Orderingången är robust och det är ett gott tecken att industrin anställer. Företagen verkar känna sig trygga med att den höga efterfrågan kommer att hålla i sig", säger Torbjörn Isaksson.

Detta talar för en fortsatt god utveckling för svensk industri i närtid, kommande månader och kvartal, där det snarare är förmågan att möta den starka efterfrågan som kommer att begränsa. Men längre fram finns fler orosmoln på himlen.

"De höga energipriserna och åtstramningar från centralbankerna kommer att ta kraft av konjunkturen, som alltid, men det ligger nog sannolikt en bit in i 2022. Än så länge finns det mycket pengar i ekonomierna", säger Torbjörn Isaksson.
Författare Direkt-SE