Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-03-08

Sverige: Industriorder -5,4 % i årstakt i januari (Forts)

(Kompletterad med mer detaljer i stycke fyra)

(SIX) Orderingången till den svenska industrin sjönk med 5,4
procent i januari jämfört med samma månad året innan. Uppdelat
på hemma- respektive exportmarknaden är utvecklingen -8,0
respektive -3,5 procent.

Jämfört med närmast föregående månad minskade den totala
orderingången med 3,1 procent. Hemmamarknaden minskade med
2,3 procent medan exportmarknaden sjönk med 3,6 procent.

Det framgår av statistik från SCB.

Från och med januari 2013 utgår statistiken med 2010 som
basår. SCB uppger att förändringen av basår ger revideringar som
inte är jämförbara med föregående publicering. Vad de reviderade
utfallen är framgår dock inte.

Under den senaste tremånadersperioden (november-januari)
ökade den totala orderingången med 0,1 procent jämfört med
föregående tremånadersperiod (augusti-oktober).

Robert Hultqvist, tel +46 8 586 163 76
robert.hultqvist@six-group.se
SIX News

Författare direkt.