Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-08-14

Sverige: Industriproduktion -4,0 % i årstakt under juni (Forts)

(Kompletterad nyhet)

(SIX) Sveriges industriproduktion var ned 4,0 procent i
årstakt under juni. Jämfört med månaden innan var produktionen
upp med 3,0 procent, enligt SCB.

Marknaden hade räknat med en nedgång på 6,2 procent i årstakt
(intervall -8,2 till -4,0 procent) enligt SIX Market Estimates
analytikerenkät. I månadstakt väntades produktionen ha stigit
med 1,5 procent. Förväntningarna spände över intervallet +0,5
till +3,0 med ett medianvärde på +1,2 procent.

"Nedgången i maj följdes av en positiv utveckling av
industriproduktionen i juni. Inom industrins delbranscher var
utvecklingen fortsatt blandad men med en viss övervikt av
positiva utvecklingar. Starkast utveckling hade kemisk industri
och läkemedelsindustrin som också var den bransch som visade
svagast utveckling i maj. Även elektronikvaruindustrin
utvecklades starkt i juni medan industrin för elapparatur och
massa- och pappersindustrin utvecklades svagast", skriver SCB.

Vid en jämförelse mellan april-juni och närmast
föregående tremånadersperiod, januari-mars, var
industriproduktionen ned 1,4 procent.

Uppgifterna för juni är preliminära. Sedan föregående
publicering har förändringen i industriproduktionen i maj,
jämfört med april, reviderats ned med 0,3 procentenheter till en
nedgång på 2,9 procent. Förändringen i produktionen i maj
jämfört med samma månad föregående år har reviderats ned med 0,4
procentenheter till en nedgång på 7,7 procent, uppger SCB.

Tabell Sverige

Månad Årsförändring, %
--------------------------------------------------------------
Jun 14 -4,0
Maj 13* -7,7
Apr 13 -1,1
Mar 13 -0,1
Feb 13 -1,1
Jan 13 -8,0
Dec 12 -2,2
Nov 12 -5,0
Okt 12 -4,3
Sep 12 -5,0
Aug 12 +2,7
Jul 12 -0,9
Jun 12 +1,2
Maj 12 -2,4
Apr 12 -6,4
Mar 12 -6,9
Feb 12 -7,1
Jan 12 +1,7

* Revidering

Erik Palmung, tel +46 31-350 64 86
erik.palmung@six-group.se
SIX News

Författare TIC