Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-08-09

Sverige: Industriproduktion -6,2 % i årstakt väntas i juni- SIX

(SIX) Den svenska industriproduktionen bedöms ha sjunkit
med 6,2 procent i årstakt under juni. Analytikernas
förväntningar spänner över intervallet -8,2 till -4,0 procent
med ett medianvärde på -6,5 procent.

Jämfört med månaden innan väntas produktionen ha stigit
med 1,5 procent. Förväntningarna spänner över intervallet +0,5
till +3,0 procent med ett medianvärde på +1,2 procent.

Det framgår av SIX Market Estimates enkät med nio deltagande
analytiker och ekonomer.

I maj var produktionen ned med 7,3 procent i årstakt och ned
med 2,6 procent jämfört med närmast föregående månad.

Statistiken presenteras onsdagen den 14 augusti klockan
09.30. Samtidigt meddelas svensk data över industriorder.

I enkäten ingår estimat från 4Cast, DNB Bank, Handelsbanken,
Nordea, SBAB, SEB, Société Générale, Swedbank och UBS.

Erik Palmung, tel +46 31-350 64 86
erik.palmung@six-group.se
SIX News

Författare TIC