Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-08-01

Sverige: Inköpschefsindex sjönk till 51,3 i juli (Forts)

(Kompletterad nyhet)

(SIX) Det svenska inköpschefsindexet (PMI) sjönk till
säsongsrensade 51,3 i juli, från 53,5 i juni.

Analytikernas genomsnittsförväntningar låg på 53,6 enligt SIX
Market Estimates sammanställning av sex analytikers estimat.
Intervallet i förväntningarna sträckte sig mellan 52,8 och 54,5
med en median på 53,6.

"Nedgången var bred där fyra av fem delindex gav ett negativt
bidrag till PMI-totalt. PMI-totalt har noterats i tillväxtzonen
de senaste sex månaderna vilket visar att den
svenska industrikonjunkturen har stabiliserats under våren och
försommaren", skriver Swedbank och Silf som sammanställer
indexet.

Ett tal över 50 indikerar att ekonomin expanderar medan ett
tal under 50 ger signaler om tillbakagång.

"Orderingången svarade för det största negativa bidraget till
nedgången i PMI. Orderingången dämpades från såväl export- som
hemmamarknaden, men trots nedgången i juli befinner sig index
för orderingång över 50-strecket. Den lägre orderingången gav
även ett negativt avtryck i företagens orderstockar", skriver
man vidare.

Delindex
Totalt Order- Prod- Syss- Lever- Lager
PMI- ingång uktion elsät- ans-
index tning tider

2013
jul 51,3 52,1 56,0 44,9 47,8 45,3
jun 53,5 58,5 56,7 47,8 47,8 49,0
maj 51,9 55,4 55,2 46,3 45,6 45,8
apr 49,6 50,9 52,8 42,6 49,8 48,9
mar 52,1 55,3 54,7 44,2 51,1 46,5
feb 50,9 51,1 54,8 45,3 50,9 47,8
jan 49,2 49,7 53,8 40,8 50,4 49,1

Övriga nyckeltal
Order- Order- Order- Rå-/ Import Planerad
ingång ingång stock insats- produk-
export hemma- varu- tion
marknad priser

2013
jul 47,1 45,2 47,2 44,0 46,3 55,2
jun 57,4 59,6 58,5 43,3 52,9 60,1
maj 52,4 53,8 51,0 44,8 47,2 60,0
apr 54,4 49,3 52,4 41,5 50,7 58,7
mar 55,7 53,0 56,4 47,3 51,0 63,2
feb 55,6 48,6 52,4 48,0 48,6 60,5
jan 49,0 44,9 45,0 49,3 49,7 56,1

Robert Hultqvist, tel +46 8 586 163 76
robert.hultqvist@six-group.se
SIX News

Författare TIC