Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-08-13

Sverige: KPI +0,1 % i årstakt i juli (SIX 0,0 %) (Forts)

(Kompletterad med styckena 3-6)

(SIX) De svenska konsumentpriserna (KPI) sjönk med 0,1
procent i juli jämfört med månaden innan, enligt statistik från
SCB. I årstakt var KPI +0,1 procent, vilket kan jämföras med
-0,1 procent under månaden innan.

Analytikernas förväntningar var att månadstakten skulle uppgå
till -0,2 procent samt att årstakten skulle vara 0,0 procent,
enligt SIX Market Estimates sammanställning av 13 analytikers
estimat. Förväntningarna för årstakten sträckte sig mellan -0,2
till +0,1 procent med en median på 0,0 procent.

Till nedgången den senaste månaden bidrog prissänkningar på
kläder och skor (-7,4 procent) med 0,4 procentenheter.

Nedgången motverkades av prishöjningar på drivmedel (2,5
procent) samt paketresor (6,6 procent), vilka bidrog vardera med
0,1 procentenhet uppåt.

Till den totala uppgången sedan juli 2012 bidrog högre
livsmedelpriser (3,3 procent) med 0,4 procentenheter uppåt.
Höjda hyror (2,2 procent) och prishöjningar på restauranger och
logi (3,0 procent) bidrog vardera med 0,2 procentenheter uppåt.

Uppgången motverkades av minskade räntekostnader (-12,8
procent) som bidrog nedåt med 0,7 procentenheter. Prissänkningar
på hemelektronik (-12,0 procent) bidrog nedåt med 0,2
procentenheter.

Den underliggande inflationen, mätt som KPIF (inflationen vid
konstanta räntor), var +1,2 procent i årstakt, att jämföra med
+0,9 procent månaden innan. Analytikerna hade räknat med
en årstakt om +1,0 procent.

Månadstakten för KPIF uppgick till -0,1 procent, vilket kan
jämföras med analytikernas förväntningar vid -0,2 procent.

Harmoniserat index för konsumentpriser, HIKP, låg på +0,8
procent i årstakt (+0,5 procent månaden innan).

Tabell Sverige KPI
-------------------------------------------------------------
Månad KPI i årstakt, %
-------------------------------------------------------------
2013
juli +0,1
juni -0,1
maj -0,2
april -0,5
mars 0,0
februari -0,2
januari 0,0

2012
december -0,1
november -0,1
oktober +0,4
september +0,4
augusti +0,7
juli +0,7
juni +1,0
maj +1,0
april +1,3
mars +1,5
februari +1,9
januari +1,9

2011
december +2,3
november +2,8
oktober +2,9
september +3,2
augusti +3,4
juli +3,3
juni +3,1
maj +3,3
april +3,3
mars +2,9
februari +2,5
januari +2,5

2010
december +2,3
november +1,8
oktober +1,5
september +1,4
augusti +0,9
juli +1,1
juni +0,9
maj +1,2
april +1,0
mars +1,2
februari +1,2
januari +0,6

Robert Hultqvist, tel +46 8 586 163 76
robert.hultqvist@six-group.se
SIX News

Författare TIC