Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-08-13

Sverige: Ljusare tider för svenska underleverantörer väntas

(SIX) Svensk Industriförening presenterade i dag sin senaste
Underleverantörsbarometer och siffrorna visar en tydlig uppgång.

Efter tre svaga kvartal noteras en tydlig uppgång av
omsättningen som förstärks av att tron på uppgång i kommande
kvartal stärkts.

"Nära hälften av företagen ökade omsättningen under årets
andra kvartal vilket är en klar förbättring jämfört med första
kvartalet. Det är naturligtvis otroligt glädjande siffror och
besked", säger Anders Ekdahl, vd för Sinf.

Den positiva utvecklingen stärks då 46 procent tror på en
ökning av orderingången för tredje kvartalet.

"Signalerna ser bra ut, men vi bedömer fortfarande att
återhämtningen kan ta tid", säger Anders Ekdahl, VD för Sinf.
"Inte förrän 2014 är vi tillbaka på önskad nivå", fortsätter
han.

Vidare har andelen företag som anger brist på utbildad
arbetskraft ökat från 42 procent till 48 procent mellan första
och andra kvartalet. 67 procent av underleverantörerna bedömer
att de är inne i lågkonjunktur. En majoritet av företagen tror
att en vändning kommer inom 6-12 månader. Jämfört med förra
mätningen förväntas därmed uppgången ligga närmare än vad man
tidigare bedömt.

43 procent av underleverantörerna har ökat omsättningen sedan
föregående kvartal, vilket är en uppgång ökning jämfört med
förra mätningen då 31 procent ökade omsättning. 46 procent
bedömer att orderingången ökar i tredje kvartalet jämfört med
andra kvartalet 2013.

Barometern visar att 65 procent av företagen kommer att
behålla sin personalstyrka, medan 22 procent planerar att
anställa. Bristen på utbildad arbetskraft är fortsatt stor,
vilket 48 procent av företagen anger som ett problem.

I Underleverantörsbarometern mäter Sinf kontinuerligt
stämningen bland de mindre och medelstora underleverantörerna
till storföretag. Sinf har cirka 1.300 medlemsföretag.

Jonathan Axelsson, tel +46 8 586 163 77
jonathan.axelsson@six-group.se
SIX News

Författare TIC