Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-03-07

Sverige: Offentliga finanser långsiktigt hållbara - KI

(SIX) Konjunkturinstitutets hållbarhetskalkyler pekar på att
Sveriges offentliga finanser är långsiktigt hållbara. Den
demografiska utvecklingen kommer dock att sätta press på
finanserna, framförallt fram till och med 2040-talet.

Att i dag inteckna ett överskott som uppkommer långt fram i
tiden framstår därför som riskabelt, skriver
Konjunkturinstitutet i ett pressmeddelande.

"Med ett realistisk makroekonomiskt scenario och givet de
antaganden som görs i Konjunkturinstitutets hållbarhetskalkyler
kan hushållens skatter sänkas permanent med 1,1 procent av BNP
från och med 2015 vid bibehållet offentligt åtagande", bedömer
myndigheten.

Årliga hållbarhetsbedömningar av de offentliga finanserna
ingår sedan 2011 i Konjunkturinstitutets verksamhet.

Johan Lind, tel +46 8 586 164 48
johan.lind@six-group.se
SIX News

Författare direkt.