Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-08-09

Sverige: Öppen arbetslöshet 4,7 % i juli - AF (Forts)

(Kompletterad med stycke fyra)

(SIX) Antalet öppet arbetslösa i Sverige uppgick i juli till
221.156 personer, motsvarande 4,7 procent av arbetskraften,
enligt statistik från Arbetsförmedlingen.

I juni var den öppna arbetslösheten 4,4 procent och i juli
föregående år var nivån 4,6 procent.

Om man räknar in antalet personer i program med
aktivitetsstöd var arbetslösheten 8,4 procent, vilket kan
jämföras med 8,2 procent under närmast föregående månad och 8,1
procent under motsvarande månad i fjol.

"Det händer inte särskilt mycket på arbetsmarknaden just nu.
I väntan på eventuella nya signaler från vår omvärld kan svensk
ekonomi och arbetsmarknad i viss mån sägas karaktäriseras av ett
avvaktande läge, något som nu gällt en längre tid.
Arbetslösheten ökar svagt, men varslen om uppsägning blir å
andra sidan färre", uppger Susanna Okeke, tillförordnad
analyschef på Arbetsförmedlingen, i en skriftlig kommentar.

Under juli anmäldes 36.738 lediga platser till landets
Arbetsförmedlingar, vilket kan jämföras med 36.379 under
motsvarande månad i fjol.

30.399 personer anmälde sig som öppet arbetslösa under
månaden. Samma månad i fjol var antalet 28.788.

2.896 personer varslades om uppsägning (3.692).

Robert Hultqvist, tel +46 8 586 163 76
robert.hultqvist@six-group.se
SIX News

Författare TIC