Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-02-19

Sverige: Öppen arbetslöshet 8,4 % i januari - SCB

(SIX) Den öppna arbetslösheten i Sverige uppgick enligt SCB:s
undersökning till 8,4 procent i januari.

Analytiker hade enligt SIX Market Estimates sammanställning
väntat sig en nivå på 8,3 procent under månaden. Spannet i
förväntningarna var 8,0-8,7 procent med ett medianvärde på 8,5
procent.

SCB meddelade sent under förra veckan att man uppdaterat sina
tidsserier för arbetskraftsundersökningarna under perioden
2010-2012 med anledning av en förbättrad beräkningsmetod.
Förändringen innebär att arbetslöshetstalet har ökat med cirka
0,3 procentenheter och det är oklart huruvida alla analytiker
hade uppmärksammat revideringen inför enkäten.

SCB:s arbetskraftsundersökning (AKU) mäter arbetslösheten
genom en urvalsundersökning där cirka 20.000 personer deltar
varje månad.

Robert Hultqvist, tel +46 8 586 163 76
robert.hultqvist@six-group.se
SIX News

Författare direkt.