Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-02-19

Sverige: Öppen arbetslöshet 8,4 % i januari - SCB (Forts)

(Kompletterad med stycke sex)

(SIX) Den öppna arbetslösheten i Sverige uppgick enligt SCB:s
undersökning till 8,4 procent i januari.

Analytiker hade enligt SIX Market Estimates sammanställning
väntat sig en nivå på 8,3 procent under månaden. Spannet i
förväntningarna var 8,0-8,7 procent med ett medianvärde på 8,5
procent.

SCB meddelade sent under förra veckan att man uppdaterat sina
tidsserier för arbetskraftsundersökningarna under perioden
2010-2012 med anledning av en förbättrad beräkningsmetod.
Förändringen innebär att arbetslöshetstalet har ökat med cirka
0,3 procentenheter och det är oklart huruvida alla analytiker
hade uppmärksammat revideringen inför enkäten.

I december uppgick arbetslösheten till 7,6 procent (reviderat
från 7,4 procent).

Antalet sysselsatta var 4.578.000 i januari, vilket motsvarar
en ökning med 58.000 personer jämfört med motsvarande månad i
fjol.

"I januari 2012 var skattningarna mer osäkra då antalet
sysselsatta tros ha underskattats... Förändringen i antalet
sysselsatta mellan 2012 och 2013 kan därför vara något
överskattad", skriver SCB.

Antalet arbetslösa uppgick till 421.000 personer.

"Jämfört med samma period föregående år är det ingen
statistiskt säkerställd skillnad i varken antal eller andel",
skriver SCB.

Enligt säsongsrensad statistik var 4.674.000 personer i
åldern 15-74 år sysselsatta i januari, vilket kan jämföras med
4.680.000 personer för motsvarande månad i fjol.

Säsongsrensat var arbetslöshetsnivån 8,0 procent, vilket kan
jämföras med 8,0 procent i januari i fjol.

Säsongrensade data visar att sysselsättningsgraden var 65,5
procent, att jämföra med 65,6 procent i januari i fjol.

SCB:s arbetskraftsundersökning (AKU) mäter arbetslösheten
genom en urvalsundersökning där cirka 20.000 personer deltar
varje månad.

Robert Hultqvist, tel +46 8 586 163 76
robert.hultqvist@six-group.se
SIX News

Författare direkt.