Du är här

2011-08-16

Sverige: Ramverket för finansiell stabilitet ska stärkas - Borg

(SIX) Det svenska ramverket för finansiell stabilitet behöver
stärkas ytterligare för att stå emot skuldkrisens följder som
blir allt mer tydliga.
Det skriver finansminister Anders Borg,
finansmarknadsminister Peter Norman och finansutskottets
ordförande Anna Kinberg-Batra på DN Debatt inför tisdagens
extrainkallade möte mellan regeringen, riksdagen, Riksbanken och
Konjunkturinstitutet.
"Oron kommer sig framför allt av en ökad osäkerhet kring
skuldtyngda nationers förmåga att hantera betydande underskott
och mycket stora skulder. Detta har skapat turbulens på de
finansiella marknaderna vilket påverkar tillväxtutsikterna",
skriver de tre moderaterna.
Det samlade ramverket för finansiell stabilitet ska dels
minska risken för att det finansiella systemet drabbas av
allvarliga problem och dels hantera en eventuell finansiell kris
så att återverkningarna på tillväxt och sysselsättning
begränsas.
"Hörnstenar är framför allt starka offentliga finanser med
tilltagna säkerhetsmarginaler, men också ett stabilt finansiellt
system", heter det.
Regeringen väntas i budgetpropositionen föreslå ytterligare
resurser till övervakningen av finansmarknaderna.
Finansinspektionen väntas få "ett tydligt resurstillskott".
Debattörerna konstaterar att de svenska myndigheterna
beskriver läget i landets finansiella system som stabilt.
"De svenska bankerna är enligt myndigheternas bedömningar
välkapitaliserade och förtroendet alltjämt gott bankerna
emellan. Bankerna har tillgång till den finansiering de behöver,
och den direkta exponeringen mot de krisande länderna är enligt
myndigheterna låg", uppger Borg, Norman och Kinberg-Batra.
Regeringen arbetar sedan tidigare med att ta fram förslag på
kapitaltäckningsregler för bankerna som ska ge större
motståndskraft mot finansiell turbulens och som ska införas
gradvis under de närmaste åren.
"För ett litet land med stor finanssektor måste det finnas
goda säkerhetsmarginaler. Den senaste tidens börsoro visar hur
snabbt banker med för hög skuldsättning kan få problem", skriver
debattörerna. Någon ny information om hur de kommande svenska
kapitaltäckningskraven ska förhålla sig till det internationella
regelverket lämnas dock inte i debattartikeln.
"Vi utreder också hur avgiften till stabilitetsfonden,
bankernas försäkringspremie, ska kunna sättas utifrån de risker
respektive bank tar. På så sätt läggs större kostnader på de
banker som riskerar stabiliteten i systemet. Samma utredning,
finanskrisutredningen, ska också pröva det samlade finansiella
ramverket och komma med förslag på hur det kan stärkas", uppges
det.

Johan Lind, tel +46 8 586 164 48
johan.lind@six-group.se
Nyhetsbyrån SIX

Författare direkt.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.