Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-05-02

Sverige: Sammanfattning statistik

Datum Händelse Period Prognos Utfall
--------------------------------------------------------------
Arbetslöshet (SCB), %
23/4 mar 8,5 8,8
14/3 feb 8,4 8,5
19/2 jan 8,3 8,4

Arbetslöshet (AF), %
11/4 mar 4,5 4,5
8/3 feb 4,8 4,7
8/2 jan 4,9 4,8

BNP, y/y kalenderjust, %
1/3 Q4 preliminär 1,0 1,4
1/3 Q2 reviderad 1,5
1/3 Q1 reviderad 1,1
29/11 Q3 preliminär 0,6 0,7
14/9 Q2 reviderad 1,9 1,3
30/7 Q2 preliminär 0,7 2,3
29/11 Q1 reviderad 1,2
14/9 2012 Q1 reviderad 1,3
14/9 Q4 reviderad 1,1
30/5 Q3 reviderad 4,1
30/5 Q2 reviderad 5,0
30/5 2011 Q1 reviderad 5,8

KI-barometer konsumentförtroende, CCI
26/4 apr 4,0 5,2
27/3 mar 1,5 2,8
22/2 feb -1,1 -1,0

KI-barometer tillverkning, MCI
26/4 apr -8,7 -8
27/3 mar -8,8 -10
22/2 feb -15,5 -11

KI Barometerindikator
26/4 apr 96,1 94,1
27/3 mar 96,0 95,4
22/2 feb 91,2 94,7

Inflationsförväntningar 12 mån
26/4 apr 1,5
27/3 mar 1,1
22/2 feb 1,3

Detaljhandel, fast pris, kalenderjust, y/y, %
29/4 mar 1,9 1,9
29/4 feb reviderad 3,4
27/3 feb 2,1 3,5
27/3 jan reviderad 1,8
28/2 jan 2,4 1,9

Handelsnetto, Mdkr
26/4 mar 6,8
26/4 feb reviderad 6,7
27/3 feb 7,1
26/4 jan reviderad 5,9
27/3 jan reviderad 6,2
27/2 jan 6,0

Industriproduktion, y/y, %
10/4 feb -2,1 -0,9
10/4 jan reviderat -8,0
8/3 jan -4,5 -7,8
8/2 dec -4,0 -2,2
8/2 nov reviderat -5,0
9/1 nov -3,3 -4,3

Industriorder, y/y, %
10/4 feb +2,1
10/4 jan reviderat -5,7
8/3 jan -5,4
8/2 dec -2,8
8/2 nov reviderat -3,2
10/1 nov -3,0

Inköpschefsindex
2/5 apr 51,5
2/4 mar 51,1 52,1
1/3 feb 49,7 50,9
1/2 jan 46,4 49,2

Inköpschefsindex tjänstesektor
4/4 mar 47,3
5/3 feb 54,6
5/3 jan reviderad 52,6
5/2 jan 52,4
4/1 dec 49,1

Konsumentpriser - KPI, y/y %
11/4 mar -0,1 0,0
12/3 feb -0,2 -0,2
19/2 jan 0,2 0,0

Konsumentpriser - KPIF, y/y, %
11/4 mar 0,9 0,9
12/3 feb 0,7 0,9
19/2 jan 1,1 1,0

Penningmängdtillväxt M3, %
26/4 mar 1,9
27/3 feb 1,9
27/3 jan reviderad 1,7
27/2 jan 1,8

Producentpriser, y/y, %
25/4 mar -4,4
27/3 feb -3,4 -3,7
28/2 jan -2,7 -2,9

Reporänta, %
17/4 1,00 1,00
13/2 1,00 1,00
18/12 1,00 1,00
25/10 1,25 1,25
6/9 1,50 1,25
4/7 1,50 1,50
18/4 1,50 1,50
16/2 1,50 1,50
20/12 1,75 1,75
27/10 2,00 2,00
2/9 2,00 2,00
5/7 2,00 2,00
20/4 1,75 1,75
15/2 1,50 1,50

Småhuspriser, årstakt senaste tremåndersperiod, %
11/4 mar 3
7/3 feb 3
7/2 dec 2
11/1 nov 1

Tjänsteproduktion, y/y %
5/4 feb 2,1
5/4 jan reviderad 0,9
5/3 jan 0,8
5/3 dec reviderad -1,1
5/2 dec 2,2
5/2 nov reviderad 0,9
7/1 nov 0,5

Utlåning till hushåll (MFI), %
26/4 mar 4,6
27/3 feb 4,6
27/2 jan 4,5

Prognoserna har samlats in av SIX Market Estimates bland
analytiker vid svenska och utländska banker och
fondkommissionärer.

Henrik Öhlin, tel +46 31 350 64 87
henrik.ohlin@six-group.se
SIX News

Författare TIC