Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-03-13

Sverige: Sjunkande inflationsförväntningar - Prospera (Forts)

(Kompletterad från stycke tre och nedåt)

(SIX) Prosperas inflationsundersökning, som genomförs på
uppdrag av Riksbanken, indikerar att arbetsmarknadens parters,
inköpschefernas och penningmarknadens inflationsförväntningar är
1,0 procent på ett års sikt, 1,5 procent på två års sikt och 1,9
procent på fem års sikt.

Vid förra kvartalsundersökningen, i december, låg
penningmarknadens förväntningar på 1,1 procent, 1,5 procent
respektive 2,0 procent. Riksbankens mål för inflationen är två
procent.

BNP spås öka med 1,2 procent det kommande året, vilket kan
jämföras med förra mätningens notering vid +1,1 procent.

Om två år väntas BNP öka med 1,9 procent (+1,8 procent i
föregående mätning). Om fem år spås en BNP-uppgång på 2,3
procent (+2,4 procent).

Reporäntan spås uppgå till 1,0 procent om tre månader (1,1),
1,1 procent om tolv månader (1,1) och 1,6 procent om två år
(1,5). Om fem år spås reporäntan vara 2,3 procent (2,4).

Euron spås av penningmarknaden kosta 8,41 kronor om tre
månader (8,52 i februari-enkäten), 8,32 kronor om ett år (8,43)
och 8,33 kronor om två år (8,43). I skrivande stund står EUR/SEK
i 8,26.

Vidare spår penningmarknaden en dollarkurs på 6,42 kronor om
tre månader (6,39), 6,54 kronor om ett år (6,58) och 6,74 kronor
om två år (6,75). I skrivande stund står USD/SEK i 6,34.

Robert Hultqvist, tel +46 8 586 163 76
robert.hultqvist@six-group.se
SIX News

Författare direkt.