Du är här

2012-12-17

Sverige: Svenskt Näringsliv sänker BNP-prognoser... (Forts)

(Lägger till kommentarer)

(SIX) Svenskt Näringsliv räknar med att Sveriges BNP ökar med
0,6 procent 2012, med 0,3 procent 2013 och med 2,1 procent 2014,
Det framgår av en konjunkturrapport som presenterades på
måndagen.

I den förra prognosen från den 24 september spåddes en
tillväxt på 0,9 procent 2012, 1,2 procent 2013 och 2,1 procent
2014.

"Höstens kraftiga inbromsning i industriproduktionen
fortsätter. Konjunkturen bottnar till sommaren nästa år och
följs av en osäker återhämtning. Arbetslösheten stiger, trots en
outnyttjad potential på arbetsmarknaden motsvarande hela en
miljon jobb", skriver Svenskt Näringsliv.

Potentialen på arbetsmarknaden består av människor som i dag
är arbetslösa, arbetar deltid eller är förtidspensionerade. Den
största outnyttjade potentialen finns i Örebros län och den
minsta på Gotland.

Den öppna arbetslösheten väntas ligga på 7,6 procent 2012, på
8,2 procent 2013 och på 8,2 procent 2014. Den förra prognosen
var en arbetslöshet på 7,7 procent 2012, 8,0 procent 2013 och
7,9 procent 2014.

"Exporten till Europa minskar kraftigt till följd av de
åtstramningar som många länder nu genomför för att få bukt med
en skenande statsskuld. Industrin är först ut med omfattande
varsel, men detta sprider sig nu till de inhemska sektorerna när
hushållens oro för arbetslöshet ökar", säger Stefan Fölster,
chefekonom på Svenskt Näringsliv.

"Den strukturella arbetslösheten i Sverige har under flera
decennier ökat i varje lågkonjunktur. Tyvärr finns det tecken på
att de varsel som läggs nu också kommer att leda till att jobb
försvinner och inte kommer tillbaka", säger Fölster.

Privatkonsumtionen förväntas öka med 1,5 procent 2012 (1,5),
med 1,6 procent 2013 (2,0) och med 2,6 procent 2014 (2,5).

Avseende konsumentprisutvecklingen, mätt som KPI i årstakt,
spås en ökning på 0,9 procent 2012 (1,0), på 0,3 procent 2013
(1,1) och på 1,9 procent 2014 (1,9).

Den underliggande inflationen, KPIF, förväntas öka med 1,0
procent 2012 (1,1), 0,9 procent 2013 (1,5) och 1,7 procent 2014
(1,7).

Andreas Johansson, tel +46 31-350 64 83
andreas.johansson@six-group.se
SIX News

Författare direkt.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.