Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2012-10-04

Sverige: (V)-budget har samma reformutrymme som regeringens

(SIX) Vänsterpartiet presenterar på torsdagen sin
höstbudgetmotion. Den innehåller samma reformutrymme inför 2013
som regeringens budget.

Vänsterpartiet vill bland annat att det generella
statsbidraget till kommunerna höjs och värdesäkras. Partiet vill
även införa ett statligt stöd för att stimulera ökat
bostadsbyggande. Vänsterpartiet föreslår även en kontinuerlig
höjning av banunderhållet och vill öka investeringarna i nya
järnvägar.

"Dessa och alla andra förslag i vår budget är finansierade.
Vi väljer att inte sänka bolagsskatten och vi skapar ett mer
rättvist skattesystem. Vårt finansiella sparande är i nivå med
regeringens", skriver tre ledande vänsterpartister på DN Debatt.

Om inget mycket oväntat händer kommer alliansregeringens
budgetproposition som presenterades för ungefär två veckor sedan
att få större stöd i riksdagen än någon av de fyra
oppositionspartiernas enskilda budgetmotioner. Enligt
budgetlagstiftningen är det den budget som får flest röster i
riksdagen som realiseras. Någon absolut röstmajoritet krävs
inte, vilket underlättar för minoritetsregeringar som den
sittande.

Johan Lind, tel +46 8 586 164 48
johan.lind@six-group.se
SIX News

Författare direkt.