Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-24

Sveriges Byggindustrier: Minskat bostadsbyggande kyler av byggkonjunkturen

Svensk ekonomi st?r p? tr?skeln till en h?gkonjunktur. En avg?rande
faktor f?r hur l?ngvarig den kan komma att bli ?r utfallet i den
omfattande avtalsr?relse som just nu p?g?r. De senaste decennierna
har modellen med exportindustrins normerande roll resulterat i
stabilt h?ga reall?ne?kningar och god ekonomisk tillv?xt. Tillv?xten
?r direkt avg?rande f?r efterfr?gan i byggindustrin. F?r de n?rmaste
tv? ?ren ?r konjunkturl?get gynnsamt, men trots det avstannar
expansionen av bostadsbyggandet, vilket ger en avkylande effekt p?
bygginvesteringarna. Det visar en ny konjunkturprognos fr?n Sveriges
Byggindustrier.

En ?kande os?kerhet kring den internationella konjunkturutvecklingen
d?mpar tillv?xten i svensk ekonomi de kommande tv? ?ren. Trots det ?r
BNP-tillv?xten relativt stark, men den f?rklaras i h?g grad av den
kraftiga befolkningstillv?xten samt en extremt expansiv
penningpolitik. Den underliggande efterfr?gan p? n?ringslivets
produktion ?r alltj?mt nedtryckt i sp?ren av den utdragna
l?gkonjunktur som ekonomin befunnit sig i de senaste ?tta ?ren. Bakom
den ekonomiska tillv?xten de senaste ?ren ligger i stor utstr?ckning
en snabbt stigande produktion av nya bost?der.

- Bostadsbyggandet har ?kat kraftigt de senaste ?ren men ligger
alltj?mt l?ngt under den niv? som skulle beh?vas f?r att motsvara de
politiska m?len. Fram?ver ser vi dessutom att den underliggande
drivkraften, i form av ?kad efterfr?gan fr?n finansiellt allt
starkare hush?ll, avtar, s?ger Johan Deremar, nationalekonom Sveriges
Byggindustrier.

Investeringstakten v?xlar ner

Efter tv? ?rs kraftig uppg?ng f?r bygginvesteringarna sker nu en
nedv?xling. Utvecklingstakten ?r dock positiv s?v?l 2016 som 2017
varf?r aktivitetsniv?n och efterfr?gan p? arbetskraft f?rblir h?g.

- Vi r?knar med att konjunkturen g?r in f?r en mjuklandning. Det finns
oroande tecken p? svagare utveckling i v?r omv?rld. Det g?r det ?n
viktigare att exportindustrins l?nenormerande roll bibeh?lls s? att
vi sl?r vakt om Sveriges konkurrenskraft i den allt mer globaliserade
ekonomin, avslutar Johan Deremar.

Bygginvesteringarnas utveckling
Investeringsvolym samt ?rlig procentuell volymf?r?ndring

Mdkr Utfall Prognos
Sektor 2014 2014 2015 2016 2017
Bost?der 160,4 20 18 8 1
Lokaler 145,2 14 5 2 1
Anl?ggningar 82,7 9 1 -1 2
Summa bygginvesteringar 388,3 15 9 4 1

Konjunkturprognosen finns bifogad till pressmeddelandet

Idag sl?pper vi ?ven lokala konjunkturprognoser. F?r mer information
se: https://prognos.sverigesbyggindustrier.se/

F?r kompletterande information kontakta:

Nationella prognosen: Johan Deremar, nationalekonom, 08-698 58 49
eller 070-558 67 44, johan.deremar@sverigesbyggindustrier.se

Lokala prognoser: kontakta Lars-Johan Blom, 070-925 58 47,
lars-johan.blom@sverigesbyggindustrier.se, eller n?rmaste lokala chef
(https://www.sverigesbyggindustrier.se/kontakt)

[image]

Pressbilder: http://www.mediabank.bygg.org

Sveriges Byggindustrier (BI) ?r bransch- och arbetsgivarorganisation
f?r bygg- och anl?ggningsf?retag verksamma i Sverige. 3200
medlemsf?retag samverkar inom f?rbundet f?r att skapa goda
f?ruts?ttningar och villkor f?r byggindustrin och dess anst?llda. V?r
vision ?r ett h?llbart samh?llsbyggande i v?rldsklass. Se
www.sverigesbyggindustrier.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sveriges-byggindustrier/r/minskat-bostadsbygga...
http://mb.cision.com/Public/882/9923145/9f6ebbc9a5ca428c.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.