Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-03-29

Sveriges Byggindustrier: Ny konjunkturbedömning från Sveriges Byggindustrier: Urstark byggkonjunktur

Svensk ekonomi är inne i en högkonjunktur, dock dämpas tillväxttakten
av en svagare inhemsk efterfrågan under perioden 2017-2018. Även
bygg-investeringarnas kraftiga uppgång mattas eftersom
bostadsproduktionen vänder ner nästa år. Stigande lokal- och
anläggningsinvesteringar ger däremot positiva bidrag och därmed
fortsätter högkonjunkturen inom byggindustrin. Det visar en ny
konjunkturprognos från Sveriges Byggindustrier.

Världsekonomin ökar så sakteliga farten under perioden 2017-2018,
vilket påverkar Sveriges utrikeshandel positivt. Trots detta sker en
viss inbromsning av BNP-utvecklingen eftersom både näringslivets
investeringar och den offentliga konsumtionsökningen dämpas under
prognosperioden. Vidare hämmas hushållens konsumtionsutveckling av
skattehöjningar och modesta reallöneökningar.

- För byggindustrin ser läget däremot fortsatt starkt ut.
Bostadsbyggandet fortsätter upp i år, men vänder ner svagt 2018. Det
innebär dock ingen dramatik och med en prognos på att antalet
påbörjade bostäder blir runt 60 000 lägenheter nästa år så innebär
detta att bostadsbyggandet går för högvarv under hela prognosperioden
2017-2018, säger Johan Deremar, nationalekonom Sveriges
Byggindustrier.

- Idag är den svenska byggindustrin utsatt för internationell
konkurrens på ett helt annat sätt än förr. Därför är det inte rimligt
att vi har en kostnadsutveckling i Sverige som är högre än den i våra
konkurrentländer. Samtidigt måste kompetensförsörjningen till
branschen säkras och sammantaget är det något som parterna måste ta
hänsyn till i de pågående avtalsförhandlingarna genom ett klokt
agerande, fortsätter Johan Deremar.

Uppåt i samtliga län

Byggkonjunkturen är relativt stark över hela landet. I alla län ökar
bygginvesteringarna under prognosperioden 2017-2018. Den kraftigaste
uppgången noteras i Kronobergs, Södermanlands och Stockholms län
medan Blekinge och Västernorrlands län får en något svagare
utveckling under prognosperioden.

- Det är framför allt bostadsbyggandet som avgör hur stark eller svag
den länsvisa utvecklingen blir. För att bostadsproduktionen ska kunna
bli kvar på en hög nivå även i framtiden är en fortsatt utbyggnad av
infrastrukturen en mycket viktig pusselbit. Det är därför positivt
att regeringen givit Trafikverket i uppdrag att ta extra hänsyn till
möjligheterna för bostadsproduktion när de gör sin
infrastrukturplanering, avslutar Johan Deremar.

Byggkonjunkturen nr 1-2017
(http://mb.cision.com/Public/882/2225725/bda16322f6edcfb9.pdf)

[image]

För kompletterande information, kontakta Johan Deremar,
nationalekonom, johan.deremar@sverigesbyggindustrier.se, 08-698 58 49
eller 070-558 67 44

Pressbilder: http://www.mediabank.bygg.org

Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation
för bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige. 3300
medlemsföretag samverkar inom förbundet för att skapa goda
förutsättningar och villkor för byggindustrin och dess anställda. Vår
vision är ett hållbart samhällsbyggande i världsklass. Se
www.sverigesbyggindustrier.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sveriges-byggindustrier/r/ny-konjunkturbedomni...
http://mb.cision.com/Main/882/2225725/649264.pdf
http://mb.cision.com/Public/882/2225725/bda16322f6edcfb9.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.