Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-23

Sveriges Riksbank: Banker och hushåll behöver öka sin motståndskraft

Det svenska banksystemet är sårbart genom sin storlek, koncentration
och sammanlänkning. Bankerna är dessutom exponerade mot
likviditetsrisker. Det är därför viktigt att säkerställa att
storbankerna har tillräckligt med kapital och likviditet. Det är
också nödvändigt att hantera riskerna med de fortsatt höga och
stigande bostadspriserna och hushållens ökande skuldsättning.

Det finns kortfristiga likviditetsrisker i banksystemet som i
förlängningen kan medföra risker för den finansiella stabiliteten.
Dessa risker, som innebär att en bank kan få problem med att betala
skulder som förfaller den närmaste tiden, bör i första hand hanteras
av bankerna själva. Det finns därför krav på att bankerna ska ha en
likviditetsreserv för samtliga valutor aggregerat samt i euro och i
dollar. Då de svenska storbankerna har stora gränsöverskridande
verksamheter, främst genom sin närvaro i Norden, Baltikum och
Storbritannien, är de även exponerade mot kortfristiga
likviditetsrisker i andra valutor. Finansinspektionen bör därför
ställa krav på likviditetstäckningsgrad (LCR) i alla väsentliga
valutor.

De svenska storbankerna tar också betydande strukturella
likviditetsrisker. Dessa uppkommer av att bankerna på tillgångssidan
har en stor andel bolån med lång löptid, medan de på skuldsidan har
en jämförelsevis hög andel kort marknadsfinansiering. Bankerna måste
därmed förnya sin finansiering flera gånger under bolånens löptid.
Bankerna bör därför fortsätta att minska sina strukturella
likviditetsrisker, till exempel genom att förlänga löptiden på sin
finansiering.

Bruttosoliditetskrav för att säkerställa bankernas motståndskraft

De sårbarheter som finns i banksystemet gör det även viktigt att
säkerställa att bankerna har tillräckligt med kapital.
Finansinspektionen bör därför snarast införa ett bruttosoliditetskrav
som ett komplement till de riskvägda kapitalkrav som redan finns.
Kravet bör sättas till 5 procent från 2018. Att införa ett sådant
krav stöds också av Internationella valutafonden (IMF).

Höga bostadspriser och hög skuldsättning en risk

Bostadspriserna har under en lång tid ökat snabbt. Under våren steg
priserna på bostäder långsammare än tidigare men förefaller därefter
ha börjat öka snabbare igen. Kredittillväxten till hushåll är
fortsatt hög och deras skulder ökar alltjämt snabbare än deras
inkomster. Detta i kombination med att allt fler hushåll väljer
rörlig ränta på sina bolån gör hushållen sårbara. Utan lämpliga
åtgärder för att begränsa krediterna till hushållen kommer
obalanserna att öka, vilket i förlängningen kan bli mycket kostsamt
för samhällsekonomin. Även IMF och EU-kommissionen har pekat på
riskerna kopplade till de svenska hushållens skuldsättning.

Det är därför viktigt att snarast minska riskerna och öka
motståndskraften hos hushållen. Åtgärder är särskilt angeläget i ett
läge där låga räntor bidrar till fortsatt stigande bostadspriser och
allt högre skuldsättning. Det behövs en kombination av olika
åtgärder, inom flera olika politikområden. Framförallt krävs åtgärder
som hanterar orsakerna till att skuldsättningen ökar. Det behövs
därmed åtgärder som förbättrar bostadsmarknadens funktionssätt och en
översyn av beskattningen av bostäder. En möjlig makrotillsynsåtgärd
är att införa ett skuldkvotstak som begränsar hur mycket ett hushåll
får låna i relation till sin inkomst.

En presskonferens med riksbankschef Stefan Ingves och Kasper Roszbach,
chef för avdelningen för finansiell stabilitet, hålls i dag klockan
11:00 på Riksbanken.

Presslegitimation eller motsvarande krävs. Presskonferensen kommer att
sändas direkt på Riksbankens webbplats, www.riksbank.se, där den
också finns tillgänglig i efterhand.

Presstjänsten, tel. 08-787 02 00

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sveriges-riksbank/r/banker-och-hushall-behover...
http://mb.cision.com/Public/1460/2129115/896f59bf7d8f982d.pdf
http://mb.cision.com/Public/1460/2129115/a2a2274c9a454b64.pdf
http://mb.cision.com/Public/1460/2129115/8def887fdce3540b.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.