Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-12

Sveriges Riksbank: Protokoll från det penningpolitiska mötet 2 juli 2018

Vid det penningpolitiska mötet den 2 juli 2018 beslutade Riksbankens
direktion att behålla reporäntan på ?0,50 procent. Prognosen för
reporäntan är oförändrad sedan april och indikerar att långsamma
höjningar av reporäntan inleds mot slutet av året.

En majoritet i direktionen ställde sig bakom den bild av konjunktur-
och inflationsutsikterna som beskrivs i utkastet till den
penningpolitiska rapporten. Den ekonomiska utvecklingen i omvärlden
är fortsatt gynnsam och i Sverige är den ekonomiska aktiviteten hög,
arbetsmarknaden stark och inflationen vid målet. Det konstaterades
att denna bild i stora drag är den samma som i april och att
prognoserna på sikt huvudsakligen är oförändrade.

Flera ledamöter betonade samtidigt att osäkerheten om utvecklingen i
omvärlden har ökat sedan april, bland annat till följd av ökade
handelsrestriktioner och det ekonomisk-politiska läget i Italien.

Att KPIF-inflationen nu är nära 2 procent och att prognosen för det
närmaste året är uppreviderad beror framför allt på en snabb ökning i
energipriserna. Mått på underliggande inflation indikerar att
inflationstrycket fortfarande är måttligt, vilket enligt flera
ledamöter reser frågetecken kring inflationsutvecklingen på sikt. Man
konstaterade att en förutsättning för att inflationen ska förbli nära
2 procent är att penningpolitiken är fortsatt expansiv.

Mot denna bakgrund ansåg en majoritet i direktionen att det var
lämpligt att lämna reporäntan och prognosen för reporäntan
oförändrad. Liksom tidigare indikerar prognosen att långsamma
höjningar inleds mot slutet av året. Majoriteten underströk samtidigt
att penningpolitiken i det här läget behöver gå fortsatt försiktigt
fram med räntehöjningar.

Flera ledamöter diskuterade växelkursens volatila utveckling och den
osäkerhet som kronan innebär för inflationen. Majoriteten förordade
en förlängning av det mandat som underlättar att snabbt intervenera
på valutamarknaden. Ett par ledamöter påminde om de strukturella
problem som finns på den svenska bostadsmarknaden och de risker som
dessa utgör för den ekonomiska utvecklingen i Sverige.

Henry Ohlsson reserverade sig mot beslutet att hålla reporäntan
oförändrad och mot räntebanan i utkastet till den penningpolitiska
rapporten. Han förordade en höjning av reporäntan till ?0,25 procent
med hänvisning till den starka ekonomiska utvecklingen i Sverige och
internationellt. Även Martin Flodén reserverade sig mot
reporäntebanan och förespråkade en räntebana som indikerar en första
höjning med 0,25 procentenheter i september eller oktober i år.
Ohlsson och Flodén reserverade sig också mot beslutet att förlänga
mandatet för valutainterventioner.

Presstjänsten, tel. 08-787 02 00

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sveriges-riksbank/r/protokoll-fran-det-penning...
http://mb.cision.com/Public/1460/2574033/9bd7f41a19ce11a7.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.