Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-08

Sveriges Riksbank: Protokoll från det penningpolitiska mötet den 18 december 2019

Vid det penningpolitiska mötet den 18 december 2019 beslutade
Riksbankens direktion att höja reporäntan från ?0,25 procent till
noll procent.

Sedan det penningpolitiska beslutet i oktober har den ekonomiska
utvecklingen både globalt och i Sverige varit i linje med Riksbankens
prognos. Liksom omvärlden har svensk ekonomi gått in i en fas med
lägre tillväxttakt. Osäkerheten kring den internationella
utvecklingen är fortsatt stor men riskerna verkar enligt flera
ledamöter ha minskat något den senaste tiden. Flera ledamöter
betonade att den avmattning som nu sker i svensk ekonomi innebär att
vi går från en aktivitetsnivå som varit högre än normalt till ett mer
normalt konjunkturläge.

Inflationen ? som legat nära inflationsmålet på 2 procent under en
längre tid ? har de senaste månaderna också utvecklats som Riksbanken
förväntade sig. Resursutnyttjandet väntas även fortsatt vara ganska
normalt samtidigt som inflationsutsikterna sammantaget är
oförändrade, vilket innebär att förutsättningarna för en inflation
nära målet fortsätter att vara goda. En majoritet av ledamöterna
bedömde därför att det var lämpligt att, i linje med prognosen från
oktober, nu höja reporäntan från ?0,25 procent till noll procent.

Som ett svar på en svagare konjunktur har Riksbanken under året
successivt sänkt prognosen för hur mycket räntan kommer att höjas de
kommande åren, vilket flera ledamöter påpekade. På längre sikt är det
troligt att räntan är högre än noll. Men givet det låga ränteläget i
världen och den osäkerhet som finns kring konjunktur- och
inflationsutvecklingen, är det enligt direktionen svårt att nu avgöra
när det är lämpligt att höja räntan nästa gång. Med en reporänta på
noll procent de kommande åren och Riksbankens omfattande köp av
statsobligationer är penningpolitiken fortsatt mycket expansiv.

Flera ledamöter resonerade kring perioden med negativ styrränta. Man
konstaterade att den varit ett viktigt skäl till att konjunkturen
varit så stark de senaste åren och till att inflationen kommit
tillbaka till målet. Men man menade också att det behövs mer analys
kring vilka effekterna kan bli om negativa räntor upplevs som mer
permanenta. Givet det låga ränteläget i omvärlden går det inte att
utesluta att reporäntan även i framtiden periodvis kan komma att bli
negativ, menade man. Penningpolitiken anpassas som alltid om
förutsättningarna förändras.

Två ledamöter reserverade sig mot beslutet att nu höja räntan och
argumenterade för att detta istället borde ske en bit in på
prognosperioden.

Presstjänsten, tel. 08-787 02 00

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/sveriges-riksbank/r/protokoll-fran-det-pennin...
https://mb.cision.com/Public/1460/3004347/b766e9fc742e4ead.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.