Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-09

Sveriges Riksbank: Protokoll från det penningpolitiska mötet den 19 december 2018

Vid det penningpolitiska mötet den 19 december 2018 beslutade
Riksbankens direktion att höja reporäntan med 0,25 procentenheter
till ?0,25 procent. Prognosen för reporäntan indikerar att nästa
höjning sannolikt sker under det andra halvåret 2019.

En majoritet i direktionen ställde sig bakom den bild av konjunktur-
och inflationsutsikterna som beskrivs i utkastet till penningpolitisk
rapport. I omvärlden är konjunkturutsikterna alltjämt goda och i
stort sett oförändrade sedan i oktober. I Sverige är
resursutnyttjandet fortsatt högt, även om utfall för BNP-tillväxten
och inflationen har blivit svagare än väntat. Arbetsmarknaden
fortsätter att utvecklas starkt. KPIF-inflationen och
inflationsförväntningarna är nära eller något över 2 procent.

Flera ledamöter konstaterade att även om inflationsprognosen är något
nedreviderad de närmaste åren är förutsättningarna fortsatt goda för
att inflationen ska vara kvar nära inflationsmålet. I takt med att
inflationen och inflationsförväntningarna har etablerats kring 2
procent har behovet av en mycket expansiv penningpolitik minskat
något och mot denna bakgrund ansåg en majoritet i direktionen att det
var lämpligt att nu höja reporäntan med 0,25 procentenheter till
?0,25 procent.

Ledamöterna betonade att riskerna kring utvecklingen i omvärlden
kvarstår sedan det senaste penningpolitiska mötet i oktober. Man
noterade också osäkerheten i styrkan i det svenska inflationstrycket
då inflationsutfallen blivit lägre än väntat den senaste tiden. I
detta sammanhang poängterades vikten av att penningpolitiken anpassas
utifrån utsikterna för konjunkturen och inflationen. Prognosen för
reporäntan indikerar att nästa höjning av reporäntan sannolikt sker
under det andra halvåret 2019.

Några ledamöter påminde också om de risker som är kopplade till den
svenska bostadsmarknaden och hushållens höga skuldsättning.

Vice riksbankschef Per Jansson reserverade sig mot beslutet att höja
reporäntan och ställde sig inte bakom räntebanan i den
penningpolitiska rapporten. Jansson hänvisade till den stora
osäkerheten som fortsätter att finnas kring styrkan i den mer
varaktiga inflationstakten och ser mot den bakgrunden inget behov av
att höja reporäntan i dagsläget utan tycker att det är bättre att
avvakta ytterligare information och gå försiktigt fram med oförändrad
ränta under ännu en tid.

Presstjänsten, tel. 08-787 02 00

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sveriges-riksbank/r/protokoll-fran-det-penning...
https://mb.cision.com/Public/1460/2714315/8fb090c113b63880.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.