Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-07-16

Sveriges Riksbank: Protokoll från det penningpolitiska mötet den 2 juli

Vid det penningpolitiska mötet den 2 juli beslutade Riksbankens
direktion att sänka reporäntan till 0,25 procent och att justera ner
reporäntebanan.

Vid mötet konstaterades att direktionen var enig om den bild av den
ekonomiska utvecklingen och inflationsutsikterna som beskrevs i
utkastet till penningpolitisk rapport.

För omvärlden som helhet väntas en successiv förbättring av
konjunkturen de närmaste åren. Samtidigt är det globala
inflationstrycket fortsatt lågt och prognosen för internationella
styrräntor är nedreviderad. Den svenska konjunkturen stärks och
hushållens skulder som andel av disponibel inkomst bedöms öka mer än
i föregående prognos. Samtidigt har inflationen blivit lägre än
väntat, och inflationstrycket bedöms vara tydligt lägre. Med den
förda penningpolitiken bedöms KPIF-inflationen stiga mot slutet av
året och nå 2 procent i början av 2016.

Direktionen var enig om att det nu behövs en ännu mer expansiv
penningpolitik mot bakgrund av att inflationen har blivit lägre än
väntat, att inflationstrycket bedöms bli lägre och att prognosen för
internationella styrräntor är nedreviderad.

En lägre ränta och räntebana än i bedömningen i april behövs för att
inflationen ska stiga mot målet tillräckligt snabbt för att
säkerställa att inflationsförväntningarna förblir förankrade vid 2
procent. Samtidigt innebär det låga ränteläget att risken ökar för
att ekonomin utvecklas på ett sätt som inte är långsiktigt hållbart.
Direktionen var därför enig om att det nu är ännu mer angeläget att
andra politikområden vidtar åtgärder för att hantera riskerna med
hushållens skuldsättning och utvecklingen på bostadsmarknaden.

Olika ledamöter gjorde dock olika bedömningar om hur mycket reporäntan
behövde sänkas vid detta penningpolitiska möte. En majoritet bedömde
att det var lämpligt att sänka reporäntan med 0,5 procentenheter till
0,25 procent. De bedömde också att det är lämpligt att senarelägga en
första höjning till slutet av 2015. Då bedöms räntan successivt börja
höjas för att uppgå till strax över 2 procent under senare delen av
2017. Syftet med den kraftiga sänkningen av reporäntan och
revideringen av reporäntebanan är att sända en tydlig signal om att
en stigande inflation nu är den viktigaste uppgiften för
penningpolitiken.

Två ledamöter förespråkade en sänkning med 0,25 procentenheter till
0,5 procent. De bedömde även att det är lämpligt att senarelägga en
första höjning men till 2016 och att reporäntan därefter höjs
långsamt. Dessa ledamöter delade synen att det är viktigt att
inflationen närmar sig målet inom en snar framtid, men att detta
förslag skulle vara en bättre avvägning för att nå inflationsmålet
samtidigt som hushållens höga skuldsättning i någon mån beaktas.

På mötet diskuterades penningpolitik i en liten öppen ekonomi och hur
Sverige positionerar sig i ett internationellt sammanhang mot
bakgrund av att återhämtningen är ojämn på olika håll i världen
avseende tillväxt och att räntepolitiken också skiljer sig åt.
Direktionen diskuterade även behovet av att åtgärder vidtas för att
hantera risker med hushållens skuldsättning.

Presstjänsten, tel. 08-787 02 00

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sveriges-riksbank/r/protokoll-fran-det-penning...
http://mb.cision.com/Public/1460/9617245/8db8916de3e35d08.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.