Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-07-12

Sveriges Riksbank: Protokoll från det penningpolitiska mötet den 2 juli 2019

Vid det penningpolitiska mötet den 2 juli 2019 beslutade Riksbankens
direktion att lämna reporäntan oförändrad på ?0,25 procent. Även
prognosen för reporäntan är oförändrad och indikerar att räntan höjs
igen mot slutet av året eller i början av nästa år.

Ledamöterna ställde sig bakom den bild av konjunktur- och
inflationsutsikterna som beskrivs i utkastet till penningpolitisk
rapport. Konjunkturen i Sverige är fortsatt stark och inflationen är
vid målet på 2 procent. De konstaterade att den ekonomiska
utvecklingen i såväl Sverige som omvärlden i stort varit i linje med
Riksbankens prognoser och att ny information sedan det
penningpolitiska mötet i april sammantaget inte har föranlett några
större revideringar av prognoserna. Detta talar för att inte heller
förändra penningpolitiken vid detta möte.

Samtidigt betonade ledamöterna att osäkerheten om omvärldskonjunkturen
har ökat, till exempel på grund av den upptrappade handelskonflikten
mellan USA och Kina. Man noterade att aktörer på finansiella
marknader verkar förvänta sig en betydligt sämre ekonomisk utveckling
framöver och därför ytterligare penningpolitiska stimulanser. I flera
av de större ekonomierna har också centralbankerna signalerat att
penningpolitiken kan komma att bli mer expansiv, om än inte i samma
utsträckning som marknadens prissättning indikerar. Omvärldsriskerna
är svåra att siffersätta i en prognos, men om de materialiseras kan
utsikterna försämras även för svensk ekonomi. Det är därför viktigt
att penningpolitiken går försiktigt fram.

Ledamöterna noterade också att inflationen de närmaste månaderna
kommer att sjunka tydligt till följd av lägre energipriser. I detta
sammanhang påtalades att om detta påtagligt skulle dämpa
inflationsförväntningarna försämras penningpolitikens möjligheter att
hålla inflationen nära 2 procent. Flera av ledamöterna påpekade också
vikten av att den underliggande inflationen fortsätter att stiga.

Flera ledamöter förde resonemang kring kronans utveckling. Några
hänvisade till en fördjupning i utkastet till penningpolitisk rapport
som diskuterar kronans utveckling på längre sikt och drar slutsatsen
att kronan bör förstärkas gradvis framöver, men att osäkerheten kring
hur mycket och hur snabbt detta kommer att ske är stor. Några
betonade också att stora och oväntade svängningar i växelkursen gör
det svårare att stabilisera inflationen kring målet.

Ett par ledamöter lyfte att utvecklingen på bostadsmarknaden och
riskerna med hushållens höga skuldsättning utgör en sårbarhet för
svensk ekonomi.

De tilltänkta förändringarna i det penningpolitiska styrsystemet
nämndes också. Förändringarna är av teknisk karaktär och syftar inte
till att förändra penningpolitikens inriktning utan till att göra
implementeringen av penningpolitiken så effektiv som möjligt.

Samtliga ledamöter stod bakom beslutet att lämna reporäntan och
prognosen för reporäntan oförändrad för att ge fortsatt stöd åt
inflationen. Men det framfördes vissa nyansskillnader om exakt när
det kan vara lämpligt att höja räntan nästa gång.

Presstjänsten, tel. 08-787 02 00

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/sveriges-riksbank/r/protokoll-fran-det-pennin...
https://mb.cision.com/Public/1460/2862289/b9cb01d57a24d342.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.