Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-04

Sveriges Riksbank: Protokoll från det penningpolitiska mötet den 20 april 2016

Vid det penningpolitiska mötet den 20 april beslutade Riksbankens
direktion att under andra halvåret 2016 köpa statsobligationer för
ytterligare 45 miljarder kronor. Köpen omfattar både nominella och
reala statsobligationer, motsvarande 30 respektive 15 miljarder
kronor. Reporäntan lämnades oförändrad på ?0,50 procent. Det finns en
fortsatt hög beredskap att göra penningpolitiken ännu mer expansiv om
det behövs för att värna inflationsmålet.

Vid mötet konstaterades att direktionen var enig om den bild av den
ekonomiska utvecklingen och inflationsutsikterna som beskrivs i
utkastet till penningpolitisk rapport.

Flera ledamöter förde fram risker kopplade till osäkerhet på
finansmarknaderna och till konjunkturutsikterna i omvärlden.
Ledamöterna noterade även att inflationen är låg i omvärlden och att
flera centralbanker väntas bedriva en mycket expansiv penningpolitik.

I Sverige är resursutnyttjandet i dagsläget nära normalt, och
konjunkturen väntas fortsätta att stärkas. Inflationen har de senaste
månaderna blivit något högre än prognosen i februari. Men även om
prognosen för inflationen är något uppreviderad de närmaste månaderna
väntas den vara lägre än målet även under 2016.

Direktionen är enig om att penningpolitiken behöver vara fortsatt
mycket expansiv. Men ledamöterna har lite olika syn på om det är
lämpligt att nu förlänga programmet för köp av statsobligationer.

Å ena sidan kännetecknas svensk ekonomi av en hög tillväxt och en allt
starkare arbetsmarknad, och inflationen har varit högre än väntat
under några månader. Ett stigande resursutnyttjande skapar också goda
förutsättningar för att trenden uppåt i inflationen ska fortsätta.
Detta kan tala för att inte förlänga köpen av statsobligationer.

Å andra sidan är inflationsuppgången ryckig, och har i hög grad
drivits av att kronan har varit svag. En fortsatt god ekonomisk
utveckling i Sverige behövs därför för att säkerställa att den
uppåtgående trenden i inflationen fortsätter. Samtidigt kvarstår
osäkerheten i omvärlden och flera centralbanker bedriver en mycket
expansiv penningpolitik. Inflationsprognosen är därför mycket känslig
för olika omvärldsfaktorer. Detta kan tala för att förlänga
programmet för köp av statsobligationer för att minska risken för att
kronan stärks alltför snabbt, vilket skulle leda till en svagare
efterfrågan på svensk export och en lägre inflation.

En majoritet av ledamöterna ansåg att det är lämpligt att fortsätta
att köpa statsobligationer för ytterligare 45 miljarder kronor under
andra halvåret 2016. För att få ett brett genomslag på olika räntor
bör köpen omfatta både nominella och reala statsobligationer,
motsvarande 30 respektive 15 miljarder kronor. Tills vidare
återinvesteras också förfall och kuponger på portföljen av både
nominella och reala statsobligationer. En ledamot ansåg att
penningpolitiken är tillräckligt expansiv för att inflationen ska
stiga mot 2 procent, och att det därför inte är nödvändigt att
förlänga köpen av statsobligationer.

Direktionen var enig om att behålla reporäntan på ?0,5 procent, och
precis som i februari bedöms räntan långsamt börja höjas i mitten av
2017.

Direktionen var också enig om att det är viktigt med en fortsatt hög
beredskap att göra penningpolitiken ännu mer expansiv, även mellan de
ordinarie penningpolitiska mötena, om det behövs för att värna
förtroendet för inflationsmålet.

Presstjänsten, tel. 08-787 02 00

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sveriges-riksbank/r/protokoll-fran-det-penning...
http://mb.cision.com/Public/1460/2002264/9c7a2d2b3a07fbfe.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.