Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-05

Sveriges Riksbank: Protokoll från det penningpolitiska mötet den 23 oktober 2019

Vid det penningpolitiska mötet den 23 oktober 2019 beslutade
Riksbankens direktion att lämna reporäntan oförändrad på ?0,25
procent. Liksom i september indikerar prognosen för reporäntan att
räntan mest sannolikt höjs i december till noll procent. Låga räntor
i omvärlden och fortsatt osäkerhet om den globala och svenska
konjunkturen innebär dock att prognosen för reporäntan därefter är
nedreviderad och indikerar att reporäntan kommer att vara oförändrad
under en längre tid efter den förväntade höjningen i december.

Ledamöterna ställde sig bakom den bild av konjunktur- och
inflationsutsikterna som beskrivs i utkastet till penningpolitisk
rapport. I Sverige liksom i omvärlden har ekonomin gått in i en fas
med lägre tillväxttakt, något som legat i Riksbankens prognoser sedan
en tid tillbaka. Sedan i september pekar ny information sammantaget
på att konjunkturen mattas av snabbare än väntat. Men flera ledamöter
betonade att avmattningen innebär en normalisering av ett ekonomiskt
läge som varit starkt i många år med hög tillväxt och en god
utveckling på arbetsmarknaden. Även om prognoserna är nedreviderade
ger de inte bilden av lågkonjunktur, vare sig i Sverige eller i
omvärlden.

Inflationen har legat nära inflationsmålet på 2 procent under en
längre tid. De senaste månaderna har inflationen fallit i linje med
Riksbankens prognos, men väntas stiga framöver. Ledamöterna
konstaterade att resursutnyttjandet väntas vara nära normala nivåer
framöver samtidigt som inflationsutsikterna sammantaget är
oförändrade det närmaste året. Detta talar för att bibehålla den
tidigare kommunicerade penningpolitiken på kort sikt. Det innebär att
reporäntan nu lämnas oförändrad på

-0,25 procent och att den mest sannolikt kommer att höjas till noll
procent vid det penningpolitiska mötet i december.

Ledamöterna betonade att det även fortsättningsvis finns osäkerhet om
konjunktur- och inflationsutsikterna, både i Sverige och i omvärlden.
I kombination med en svagare konjunkturbild och ett fortsatt lågt
ränteläge globalt är det enligt direktionen därför svårt att säga när
det är lämpligt att höja räntan igen efter den förväntade höjningen i
december. Den sammantagna bilden talar för att gå mer försiktigt fram
med penningpolitiken. Ledamöterna ansåg att det därför var rimligt
att sänka prognosen för reporäntan framöver. Reporäntan förväntas nu
vara oförändrad på noll procent under en längre tid.

Samtliga ledamöter stod bakom både beslutet att hålla reporäntan
oförändrad på -0,25 procent och prognosen för reporäntan. En ledamot
uttryckte dock tveksamhet kring att höja räntan vid årsskiftet och
argumenterade för att detta hellre borde ske en bit in i
prognosperioden.

Presstjänsten, tel. 08-787 02 00

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/sveriges-riksbank/r/protokoll-fran-det-pennin...
https://mb.cision.com/Public/1460/2953814/ac3e5d71a9a7859e.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.