Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-09

Sveriges Riksbank: Protokoll från det penningpolitiska mötet den 25 oktober

Vid det penningpolitiska mötet den 25 oktober 2017 beslutade
Riksbankens direktion att behålla reporäntan på ?0,50 procent. Räntan
väntas börja höjas först i mitten av 2018, vilket är samma bedömning
som gjordes vid mötet i september. Köpen av statsobligationer
fortsätter under andra halvåret 2017, enligt direktionens beslut i
april. Eftersom nuvarande köpprogram löper året ut ger det möjlighet
att avvakta ytterligare information som kan påverka ett beslut i
december om en eventuell förlängning av köpen. Direktionen beslutade
också att förlänga det mandat som underlättar att snabbt intervenera
på valutamarknaden.

Direktionen var enig om den bild av konjunktur- och
inflationsutsikterna som beskrivs i utkastet till penningpolitisk
rapport. Den konstaterade att utvecklingen sedan i september varit i
linje med Riksbankens tidigare bedömning och att det inte har skett
några avgörande förändringar i prognoserna.

Det globala inflationstrycket är dämpat och normaliseringen av
penningpolitiken i omvärlden väntas ta tid. I Sverige är konjunkturen
stark. KPIF-inflationen har stigit och är liksom
inflationsförväntningarna nära 2 procent. En del av uppgången i
inflationen den senaste tiden förklaras dock av tillfälliga faktorer
och inflationen väntas därför sjunka tillbaka något de närmaste
månaderna.

Samtliga ledamöter konstaterade att det behövs en fortsatt expansiv
penningpolitik för att inflationen ska ligga kvar nära 2 procent även
framöver. Direktionen var enig om att lämna reporäntan oförändrad på
?0,50 procent och ingen ledamot reserverade sig mot prognosen för
reporäntebanan. Köpen av statsobligationer pågår året ut enligt
tidigare beslut. Det fanns lite olika uppfattningar bland ledamöterna
huruvida köpen av statsobligationer därefter bör förlängas. Man var
dock överens om att det finns tid att avvakta ytterligare information
som kan ha betydelse för ett beslut om en eventuell förlängning vid
decembermötet. Flera ledamöter framhöll växelkursens betydelse för
konjunktur- och inflationsutsikterna och att det i detta sammanhang
är viktigt att beakta att Riksbankens penningpolitik inte avviker
allt för mycket från omvärldens.

Flera av ledamöterna resonerade kring utvecklingen på den svenska
bostadsmarknaden. Det är välkommet att bostadsinvesteringarna har
ökat och prisstegringarna dämpas. Det finns dock risker kopplade till
denna utveckling. Om byggandet baseras på fel bedömningar av vilken
typ av bostäder som efterfrågas och alltför optimistiska prognoser om
fortsatta prisstegringar kan detta leda till problem. I takt med
prisuppgången på bostäder har hushållens skulder vuxit och
sårbarheten i det finansiella systemet ökat. Ledamöterna betonade,
som de gjort under lång tid, behovet av en kombination av åtgärder
inom flera politikområden för att uppnå en långsiktigt hållbar
utveckling.

En majoritet i direktionen beslutade att förlänga mandatet som
underlättar att snabbt intervenera på valutamarknaden mot bakgrund av
att kronans utveckling har stor betydelse för inflationen. Två
ledamöter reserverade sig, med lite olika motiveringar.

Presstjänsten, tel. 08-787 02 00

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sveriges-riksbank/r/protokoll-fran-det-penning...
http://mb.cision.com/Public/1460/2386385/95e0cc703ee190e3.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.