Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-11

Sveriges Riksbank: Protokoll från det penningpolitiska mötet den 27 april 2020

Vid det penningpolitiska mötet den 27 april 2019 beslutade Riksbankens
direktion om fortsatta köp av stats- och bostadsobligationer till och
med september 2020 samt att lämna reporäntan på noll procent.

Ledamöterna ställde sig bakom de bedömningar och analyser som
presenteras i utkastet till penningpolitisk rapport. Coronapandemin
drabbar världen hårt och restriktioner för att minska
smittspridningen har kraftigt bromsat upp aktiviteten i den globala
ekonomin. Utvecklingen framåt är genuint osäker och beror till stor
del på smittspridningen och restriktionerna för att bromsa den. I
rapportutkastet beskrivs därför den möjliga utvecklingen i ett par
scenarier istället för i en enda detaljerad prognos.

Inflationen väntas bli låg i år. Till stor del beror det på att olje-
och elpriset faller kraftigt. Ledamöterna bedömer därför att
inflationsnedgången bör vara tillfällig. Man betonade dock att det
kommer att bli svårt att mäta och tolka inflationen i rådande läge.
Flera ledamöter poängterade också vikten av att de mer långsiktiga
inflationsförväntningarna inte påverkas av den tillfälliga
inflationsnedgången utan förblir förankrade nära inflationsmålet.

De ändrade ekonomiska förutsättningarna har reflekterats i kraftiga
rörelser på finansmarknaderna. Olika marknader har tidvis fungerat
dåligt, vilket gjort det svårare för banker och företag att
finansiera sin verksamhet och för penningpolitiken att få genomslag.
För att inte problem på finansmarknaderna ytterligare ska förvärra
läget ansåg ledamöterna att penningpolitiken just nu behöver fokusera
på åtgärder som tillför likviditet till det finansiella systemet och
förbättrar marknadernas funktionssätt. Därigenom skapas också
förutsättningar för en snabbare återhämtning när ekonomin åter börjar
öppna upp. I förlängningen medför detta även att möjligheterna att
klara inflationsmålet förbättras. Ledamöterna betonade att de sedan
det ordinarie penningpolitiska mötet i februari har fattat beslut vid
flera olika tillfällen om omfattande åtgärder som på olika sätt
underlättar kreditförsörjningen i ekonomin och motverkar att de
räntor som företag och hushåll möter stiger när osäkerheten ökar.

Alla ledamöter ställde sig bakom att, inom tidigare fattat rambeslut,
köpa stats- och bostadsobligationer för 18 respektive 85 miljarder
kronor till och med september 2020. Samtliga stod också bakom
beslutet att lämna reporäntan oförändrad. Ledamöterna resonerade
kring varför man inte ansåg det vara motiverat att nu sänka
reporäntan. De ville dock inte utesluta att reporäntan kan komma att
sänkas i ett senare skede för att stimulera efterfrågan i
återhämtningsfasen och därmed värna prisstabiliteten. Ledamöterna
underströk vikten av att anpassa kombinationen av åtgärder efter det
ekonomiska läget. Flera betonade också att hanteringen av de
ekonomiska konsekvenserna av krisen sker i en samverkan mellan olika
politikområden, där inte minst finanspolitiken är central.

Presstjänsten, tel. 08-787 02 00

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/sveriges-riksbank/r/protokoll-fran-det-pennin...
https://mb.cision.com/Public/1460/3108400/ae6770753e7f2e6d.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.