Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-24

Sveriges Riksbank: Protokoll från det penningpolitiska mötet den 8 april

Vid det penningpolitiska mötet den 8 april beslutade Riksbankens
direktion att lämna reporäntan oförändrad på 0,75 procent och att
justera ned reporäntebanan.

Vid mötet konstaterades att direktionen i stort var enig om den bild
av den ekonomiska utvecklingen och inflationsutsikterna som beskrivs
i utkastet till penningpolitisk uppföljning.

Den ekonomiska utvecklingen i omvärlden fortsätter att förbättras, väl
i linje med Riksbankens tidigare bedömningar. I Sverige var
BNP-tillväxten oväntat hög fjärde kvartalet i fjol. Det var delvis
ett resultat av tillfälliga faktorer men den breda uppgången i
efterfrågan tyder på att konjunkturuppgången har inletts. Utsikterna
för svensk ekonomi är fortsatt ljusa och en tydlig förbättring av
arbetsmarknadsläget väntas under andra halvåret i år.

Konjunkturen stärks och hushållens skulder som andel av disponibel
inkomst bedöms öka mer än i föregående prognos. Inflationen har
blivit något lägre än väntat, men revideringen av inflationsprognosen
är ganska liten. KPIF-inflationen bedöms stiga mot slutet av året och
vara nära 2 procent under senare delen av 2015.

Mot bakgrund av att konjunkturen stärkts och revideringarna av
inflationsbedömningen är små bedömde en majoritet av fyra ledamöter
att det var lämpligt att lämna reporäntan oförändrad på dagens låga
nivå på 0,75 procent. De bedömde också att det är lämpligt att höja
reporäntan först om ungefär ett år, när inflationen tagit fart.

Givet den låga inflationen ansåg en majoritet av direktionen att det
var lämpligt att justera ned reporäntebanan så att den avspeglar en
större sannolikhet för en räntesänkning i närtid jämfört med
bedömningen i februari.

Två ledamöter förespråkade en sänkning av reporäntan till 0,50 procent
då inflationen under en tid blivit lägre än väntat och för att
säkerställa att inflationen stiger mot inflationsmålet. Båda
förespråkade en första reporäntehöjning ungefär i linje med utkastet
till penningpolitisk uppföljning, men de hade lite olika syn på
reporäntebanan därefter. Den ena ledamoten bedömde det lämpligt att
reporäntan i slutet av prognoshorisonten sammanfaller med den i
utkastet till penningpolitisk uppföljning, medan den andra föredrog
en lägre reporäntebana.

På mötet diskuterades den låga inflationen och några ledamöter
poängterade att nu även små revideringar av inflationsprognosen kunde
påverka deras syn på penningpolitiken. Diskussionen berörde också
reporäntebanan på lite sikt, den långsiktiga nivån för reporäntan
samt växelkursens betydelse för inflationsutvecklingen. Behovet av
att implementera makrotillsynsåtgärder betonades, liksom andra
åtgärder som påverkar hushållens efterfrågan på lån och
bostadsmarknadens funktionssätt. Det fördes också en diskussion om i
vilken utsträckning hushållens skulder bör påverka penningpolitiken.
Dessutom diskuterades globala risker för den ekonomiska utvecklingen
och eventuella konsekvenser för utvecklingen i Sverige.

Presstjänsten, tel. 08-787 02 00

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sveriges-riksbank/r/protokoll-fran-det-penning...
http://mb.cision.com/Public/1460/9573541/b54378a1fcc4ce96.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.